Allsång på Vallarna (foto Belinda Graham)

Allsång på Vallarna (foto Belinda Graham)

Finalallsång med hela ensemblen