Gamla JPS Media

2017 fick JPS Media ett helt nytt utseende och vår ambitionen är att importera allt gammalt redaktionellt material så som recensioner o.dyl. Många artiklar är redan inlagda och fler kommer allt efter som.

I nuläget finns det dock inga planer på att importera de omkring 25.000 icke redaktionella nyheterna men det betyder inte att de försvinner helt utan vi har ju kvar den gamla sidan också.