MARIA KÜCHEN – EN TROJANSK HÄST

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Talesättet ”Jag fruktar grekerna även när de kommer med gåvor” härstammar från Vergilius nationalepos Aeneiden, och gåvan ordstävet åsyftar är den trojanska hästen med vars hjälp grekerna vann det utdragna kriget mot trojanerna. Den trojanska hästen är således en krigslist och i vår samtid använder sig ”hackare” av trojaner, för att tränga sig in i din dator och bemäktiga sig dess innehåll.

Maria Küchen är i mina ögon en personifierad trojansk häst. Vad uttrycket trojansk häst betyder, vet du, och vem Maria Küchen är får du veta om du bekantar dig med mina nio, nedanstående skriverier. Läs dem, om du vill veta mer om vår intrikata värld än du antagligen hade ens en aning om.

1. DAWIT ISAAK-BIBLIOTEKET – yttrandefrihetsbibliotek på Malmö Stadsarkiv
2. MARIA KÜCHEN OCH 12 EDSVURNA MÄN samt Andreas Palmaer, Boel Werner, Inger Fredriksson, Maria Ramdén, Sarah Linton…
3. MARIA KÜCHEN, EN SAMVETSLÖS LEGOKNEKT
4. MARIA KÜCHEN OCH “HELGSMÅL”
5. TILL MARIA KÜCHEN, ANDREAS PALMER, BOEL WERNER, Inger Fredriksson, Maria Ramdén, Sarah Linton, Casandra Roslund, Ulrika Frolov…
6. BOOKERPRISET OCH PAPEGOJJÄGARNA Maria Küchen, Andreas Palmer, Boel Werner, Inger Fredriksson, Maria Ramdén…
7. SJÄLVPORTRÄTT, PORTRÄTT OCH PAPEGOJJÄGARNA Maria Küchen, Andreas Palmaer, Boel Werner, Inger Fredriksson, Maria Ramdén…
8. DONALD TRUMP OCH PAPEGOJJÄGARNA Maria Küchen, Andreas Palmaer, Boel Werner, Inger Fredriksson, Maria Ramdén…
9. ASTRID LINDGREN, PIPPI LÅNGSTRUMP VS. MARIA KÜCHEN, Andreas Palmaer, Boel Werner, Inger Fredriksson…

Den 15 december 2021 sände Sveriges Radio en essä signerad Maria Küchen, och den var slentrianproducerad av den blåögde Mårten Arndtzén. Det sades, att åsikter som uttrycktes i essän är skribentens egna. Jag betvivlar det. Känner jag Küchen tillräckligt väl, så har hon stulit tankarna hon framfört eller också har någon betalat henne för att framföra dessa. Denna någon skulle kunna vara Ordfronts förlag som gav ut boken En svindlande uppgift: Sverige och biståndet 1945-1975 som Küchen låtsades att ”recensera”. [Skribenter får då och då erbjudande att skriva om visst författarskap för en extra dusör, och jag kan inte tänka mig att Küchen skulle tacka nej till ett sådant erbjudande. Küchen läste själv innantill en liknande tanke: ”Att köpa lojalitet genom gåvor, att ge rikligt för att kunna härska och behärska, är en uråldrig maktstrategi. Och människor som tar emot gåvor kan känna med djupt obehag att skuldsätter sig.”]

Återigen: Läs mina 9 ovannämnda artiklar för att till fullo förstå varför jag skriver det jag skriver om Maria Küchen.

Maria Küchen och hennes illvilliga medbrottslingar har aldrig dementerat mina anklagelser, de har aldrig protesterat mot mina beskrivningar av deras sorgligt usla karaktärsdrag, och det trots att jag håller på med detta sedan 28 augusti 2007. That’s right folks, sedan 28 augusti 2007 alltså de senaste 14 åren. Det är som att hälla vatten på en gås.
Maria Küchen och hennes illvilliga medbrottslingar tror kanske att jag kommer att tröttna på att anklaga dem när jag märker att det rör dem inte i ryggen. Eller kanske tror de att mina läsare kommer att tröttna att läsa om dem. Det är som om de inte tror på att droppen kan urholka stenen.

Den enda reaktion som mina skriverier än så länge har åstadkommit var, att LL-förlaget och MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, spärrade mina mejl till samtliga sina medarbetare, för att dessa inte skulle bekanta sig med dem. Det är som om LL-förlaget och MTM trodde på att stoppa huvudet i sanden är en effektiv metod som fungerar mot alla anklagelser. LL-förlaget och MTM:s ledningsgrupp tror att om deras medarbetare inte får bekanta sig med mina anklagelser, då är mina krav icke existerande.

[”LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för vuxna och unga vuxna. Vi är en del av Myndigheten för tillgängliga medier, MTM och kompletterar den kommersiella lättlästmarknaden med böcker för tydligt definierade målgrupper. MTM är ett kunskapscentrum för tillgänglig läsning och har som vision att göra läsning tillgängligt för alla”, står att läsa på LL-förlagets webbplats.]

Jag läser i Omni i dag: ”Talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) fortsätter att innehålla grova missar, avslöjar Kulturnyheterna.
I boken 12 livsregler av Jordan B. Peterson är det tyst i nästan tre minuter innan uppläsaren kommer tillbaka och börjar äta en knäckebrödsmörgås. Det knastrar högt i mikrofonen. I boken De sju systrarna av Lucinda Riley rapar plötsligt uppläsaren rakt in i mikrofonen.

Kulturnyheterna rapporterade om allvarliga fel tidigare i år och det tycks inte ha blivit bättre.”
Myndigheten vägrade att ställa upp på en bandad eller obandad intervju. Naturligtvis. Eftersom Myndigheten tror på andra metoder, så som den ovannämnda, att stoppa huvudet i sanden.

Den som tidigare avslöjade den urusla ”kvalitén” som Myndigheten för tillgängliga medier presterar för dina och mina skattepengar, heter Finn Hellman.
Hellman var nagel i ögat på Myndigheten för tillgängliga medier under flera år och Myndigheten för tillgängliga medier fick nog av hans kritik. Så pass mycket nog att Myndigheten för tillgängliga medier tilldelade honom sitt eget pris Läsguldet för år 2021. Man ville helt enkelt köpa Hellmans tacksamhet och på det viset täppa till hans mun och penna. Det lyckades inte. Vissa människor har ryggrad, något som varken Myndigheten för tillgängliga medier eller Maria Küchen är bekanta med och således inte kan förstå.

Som du ser Maria Küchen, jag tröttnar inte. Inte bara på grund av de 50-tusen kronor som du och dina kumpaner har stulit ifrån mig, utan även på grund av att du ifrågasatte min hederlighet. Och sånt glömmer jag inte. Så därmed är inte heller du glömd, och kommer inte att glömmas. Jag tänker fortsätta att upprepa mina anklagelser fram till det datum att du ordnar att jag får de 50-tusen kronor plus ränta som min bok Ninas Flykt vann i den tävling som du var domare i tillsammans med dina medbrottslingar, och fram till dess att ni än en gång kårar Ninas flykt till vinnare av er tävling, och fram till dess att ni ger ut boken Ninas Flykt.

Du kan kontakta dina LL-förlagets kumpaner med krökta ryggar och diskutera saken med dem. Du kan alltid hävda att din kristna tro till slut öppnade dina ögon och att ditt samvete håller dig vaken om nätterna och att det håller på att kväva dig till döds. Att du äntligen, efter alla dessa år, ser inte bara flisor i dina medbrottslingars ögon utan även bjälken i dina egna. Att du helt enkelt vill vara människa.

I radioessän av den 15 december 2021 hävdade Maria Küchen att ”det är väl känt att den rika delen av världen överkonsumerar på de fattigas bekostnad”. Så förhåller det sig naturligtvis inte alls. Utan det som Küchen tillsammans med Kim Jong-un hävdar, är en uppdiktad politisk ekvation med syftet att fördunkla människans världsuppfattning. Maria Küchen vill göra gällande att det går en märkbar skiljelinje mellan dem som ger och dem som tar emot gåvor och annat bistånd. Aleksandr Solzjenitsyn var en av dem som iakttog att ”skiljelinjen mellan ont och gott går genom våra egna hjärtan”. Och kan inte du se det, Maria Küchen, då är det på grund av att ditt hjärta är helgjutet, och beklagligt nog, inte av godhet.

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker.
© Vladimir Oravsky

Skriven 2021-12-19

print

Våra samarbetspartners