FLOTTEN

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Regi: Marcus Lindeen
Dokumentär med Edna Reves, Eisuke Yamaki, Fé Seymour, Maria Björnstam, Mary Gidley, Rachida Lièvre, Santiago Genovés, Servane Zanotti

BETYG: FYRA
PREMIÄR: 2018-09-21

Flotten är en dokumentär om det ganska märkliga experiment som antropologen och våldsforskaren Santiago Genovés företog sig under 70-talet. Tillsammans med tio utvalda volontärer skulle de på en sju gånger tolv meter stor flotte färdas från Kanarieöarna över Atlanten till Mexico som ett vetenskapligt forskningsexperiment.
Santiagos mål var att under dessa isolerade och påfrestande former kunna iaktta människans konflikter och våld, hur de uppstår och varför. Han valde personer med olika etnicitet, religion och social bakgrund, både kvinnor och män. Kvinnorna satte han medvetet i de mest betydande rollerna (kapten, läkare, professionell dykare), för att se om det kunde provocera fram reaktioner hos männen i gruppen.
En av de medverkande i experimentet var Sveriges första kvinnliga sjökapten, Maria Björnstam, som sattes som kapten ombord på Acali och var därtill den enda deltagaren med sjövana.

I Flotten blandas arkivmaterial från de 101 dagarna ombord med nyinspelade studiobaserade scener med de sju deltagare som ännu är i livet. De får en chans att återuppleva resan med hjälp av en rekonstruktion av Acali och det blir en omvälvande återträff då de delar både minnen och tårar. I samtal med varandra diskuterar de sina upplevelser och vad det egentligen var som hände ombord.
När deltagarna träffas får de dessutom ta del av några av Santiagos många noggranna anteckningar han förde över dem alla. Han skrev ned alltifrån dagslynne till menstruationsdagar.
Dessutom delade han ut formulär till deltagarna att fylla i där de inte sällan fick svara på frågor om sexuell drivkraft och lust. Många av dessa anteckningar fick gruppen aldrig ta del av.

Greppet med att varva arkivmaterial med det studiobaserade filmandet ger flera nivåer av vad som hände på Acali; dels hur en grupp svetsas samman, blir tighta och håller sig starka för att överleva och dels hur den (något uttjatade stereotypa) excentriske forskaren till varje pris måste få sin tes bekräftad. Efter 43 år av att smälta upplevelsen blir det tydligt i dialogen mellan deltagarna. Allt sker i varm och humoristisk ton, men deras upplevelser skiljer sig åt.
En av de största konflikterna som tas upp är den mellan Santiago och kapten Maria Björnstam. Utan att avslöja för mycket är det också i den som det verkligt intressanta ligger, i hur vetenskapsmannen själv faller offer för sin tes.

Experimentet beskrevs i media vid tiden som ”sexflotten” och tillskrevs då knappt någon vetenskaplig kredibilitet. Marcus Lindeens dokumentär ger en annan, nyktrare, syn på Santiagos hypotes och är därtill ett spännande tidsdokument i ett format där den enskilde individen, snarare än försökskaninen, står i fokus.

Av Matilda Aborelius
Skriven 2018-09-20

print

Våra samarbetspartners