ANNA LIHAMMER & TED HESSELBOM: Facklitterärt verk slår hål på myten om vikingen

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Var vikingen den skoningslöse vilde han så ofta beskrivs som? Var han den plundrare och erövrare som han gjort sig känd som världen över? Den stereotypa beskrivningen av vikingen som ett hänsynslöst vilddjur föddes på 1800-talet och bilden står sig till mångt och mycket än idag. Men vad är egentligen sant om vikingen? Författarna Anna Lihammer och Ted Hesselbom har närmast sig ämnet genom breda studier i arkeologi och konst och slår i boken Vikingen. En historia om 1800-talets manlighet hål på myten om den fornnordiske krigaren.

Boken tar avstamp i en av Sveriges mest dramatiska eror, när kungar mördas och dör under stor dramatik. Hungersnöd och kaos råder, traditioner och maktstrukturer sviktar. Samhällets värderingar påverkas i grunden och synen på manlighet förändras. I denna brytpunkt formas dagens föreställning om vikingen. Utifrån sina studier exemplifierar och visar författarna att den bilden, på många sätt, står i bjärt kontrast till hur det faktiskt förhöll sig under vikingatiden.

Författarna skildrar på ett sakligt men medryckande sätt hur den arketypiska bilden av vikingen uppstod, vilka behov den mättade i ett samhälle i upplösning och hur det påverkar bilden av historien än idag. Vikingen. En historia om 1800-talets manlighet skildrar hur en av historiens starkaste bilder – vikingen – mejslades fram.

Genom att förena en arkeologisk och en konstnärlig blick tas läsaren med genom 1800-talet och får nya perspektiv på Sverige, historien och vikingen. Vi får också inblick i hur mode, konst, krig, litteratur, politik, industrialisering och framväxten av vetenskaperna påverkade och samverkade med varandra.

— Att vikingar och vikingatid som fenomen skapades på 1800-talet har varit känt sedan länge, men här får vi för första gången följa hela denna spännande historia i dess många olika detaljer, säger författaren Ted Hesselbom.

© Historiska Media

print

Våra samarbetspartners