DICK HARRISON – Ännu mer historia!

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Historiska Medias populära serier Världens dramatiska historia och Sveriges dramatiska historia har rosats av såväl kritiker som läsare och lyssnare. I mars släpps fyra populära titlar som tidigare rönt stor framgång som ljudböcker.

Karl den store, Dick Harrison
Få härskare har betytt lika mycket för Europas politiska och kulturella utveckling som Karl den store, som förvandlade det frankiska riket till medeltidens största västeuropeiska imperium. I en orolig tid som kännetecknades av politisk småskalighet och ständiga maktkamper, lyckades Karl den store sträcka ut sitt välde över större delen av Väst- och Centraleuropa. I denna bok tecknar Dick Harrison en levande bild av det frankiska imperiets framväxt under Karls långa regeringstid.

Slaveriet i sydstaterna, Dick Harrison
Omkring sekelskiftet 1800 var det många som trodde att slaveriets tidevarv var över. Men i den amerikanska södern blev det precis tvärtom. Här växte antalet slavar så kraftigt att sydstatssamhället utgör en klass för sig i ofrihetens världshistoria. Vi har alla sett bilder av plantagerna på film och i tv-serier — stora bomullsfält, vräkiga herrgårdar och doftande trädgårdar. Men det finns många förljugna inslag i dessa närmast pittoreska bilder. Dick Harrison ger läsaren en mer sanningsenlig bild av ett av de värsta inslagen i slaveriets historia.

Sjöröveri och slaveri i Medelhavet, Dick Harrison
Slavhandeln i Medelhavet har hamnat i skuggan av den transatlantiska motsvarigheten, men både i den islamiska världen och i Sydeuropa blomstrade slavhandeln i övergången från medeltiden till den tidigmoderna eran. Hundratusentals europeiska sjömän och handelsresande svävade under detta hot från 1500-talet till första hälften av 1800-talet. Svenska sjömän tillfångatogs av pirater och hamnade i slavarbete på land eller till havs. På ett engagerande vis skildrar Dick Harrison ett viktigt avsnitt i världshistorien.

Engelbrekt och bondeupproren, Dick Harrison
Medeltidens sista hundra år blev de oroligaste i svensk historia. Engelbrekt lärde de svenska bönderna hur de skulle besegra kungens legoknektar och bränna adelns borgar till aska. I hans fotspår fortsatte allmogen att höja sina armborst mot kungliga skattepålagor och kräva sin rätt. De skulle inte nöja sig förrän de kämpat sig till en plats vid de beslutandes bord. Med stort kunnande tar Dick Harrison med läsaren på en resa genom en dramatisk och fartfylld period ur svensk medeltid.

© Historiska Media

print

Våra samarbetspartners