IPTV: Stort tillslag mot illegala tjänster

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Nyligen genomfördes gemensamma tillslag mot illegala IPTV-tjänster i ett flertal olika europeiska länder. Utredningen som leds av Europol och Eurojust resulterade i sammanlagt 15 husrannsakningar och totalt 11 personer frihetsberövades, varav tre i Sverige.

För svensk del gjordes tillslag mot den illegala tjänsten iptvking.me som varit en av de största illegala IPTV-tjänsterna i Sverige. Sammanlagt beslagtogs varor och fastigheter till ett värde av 4,8 miljoner euro. I beslaget återfinns flera bilar, exklusiva klockor och kontanter som förmodas ha inköpts med pengar från brottslig verksamhet.

Illegal IPTV har sedan en tid tillbaka varit ett växande problem, inte minst i Sverige. Rättighetsalliansen har därför gjort flera omfattande brottsanmälningar rörande dessa tjänster. Vi ser med glädje att polisen agerar kraftfullt mot individerna som driver tjänsterna. Inte sällan är den ekonomiska vinningen stor och antalet illegala tjänster tycks därför öka, vilket är ett stort problem för rättighetshavarna.

Rättighetsalliansen kommer att yrka höga skadestånd i ärendet.

© Rättighetsalliansen

print

Våra samarbetspartners