MELODIFESTIVALEN 2020 – SVT instiftar Hall of Fame

Klicka på bilden, för att se hela bilden

I år koras Melodifestivalens 60:e vinnare och i samband med årets tävling instiftas Melodifestivalens Hall of Fame. Andra chansen bjuder på ett förlängt program fyllt av nostalgi och hyllningar av de invalda pristagarna.

– Det här är ett pris för att hylla de som gjort Melodifestivalen till vad den är idag. Det är inte bara vinnarna som berättar festivalens fantastiska historia. Det är så mycket annat som vi vill hedra, säger Christer Björkman senior producent Melodifestivalen 2020.

Varje år kommer sex insatser att väljas in i Melodifestivalens Hall of Fame. Men premiäråret 2020 får vi se hela 48 inval och i varje deltävlingsvecka presenteras tolv pristagare. Utöver tävlingsmomentet mellan duellerande artister bjuder Andra chansen i Eskilstuna på ett förlängt program där pristagarna hyllas.

– Melodifestivalens långa och färgstarka historia har skapat minnen som lever kvar och sprider sig mellan generationer, ett kollektivt minne kan man säga. Och pristagarna visar att man kan bli en vinnare på många olika sätt. Det kan handla om en koreografi, en textrad, eller något helt annat som liksom stannat kvar, säger Christer Björkman.

Alla invalda får en statyett kallad Guldstjärnan. Statyetten är framtagen av Dallas Sthlm AB, som också står bakom Melodifestivalens logotyp sedan 2002. Den är formad som en del av en stjärnas stråle och tanken bakom den är att de samlade insatserna bildar en helhet tillsammans.

De 48 första insatserna har valts in i Hall of Fame av ledningsgruppen för Melodifestivalen 2020: Christer Björkman, Karin Gunnarsson, Anette Helenius och Christel Tholse Willers. Underlaget som de valt utifrån utgörs av en stor enkät som gjordes i Melodifestivalens app inför säsongen 2020 och alla 48 pristagare fanns bland de som nämndes där.

Inför Melodifestivalen 2021 kommer man utse en kommitté med uppgift att ta fram 18 nya nomineringar varje år. Utifrån dessa väljer tittarna vilka sex som ska väljas in i Melodifestivalens Hall of Fame.

FAKTA OM MEELODIFESTIVALEN HALL OF FAME:

Syfte
Melodifestivalens Hall of Fame är instiftad för att belysa särskilda prestationer som gjort ett bestående avtryck i det kollektiva minnet hos Melodifestivalens publik. Genom att uppta någon i Melodifestivalens Hall of Fame avser Melodifestivalen hylla och belysa de mest minnesvärda ögonblicken ur Melodifestivalens historia.

Bakgrund
Melodifestivalen har genom åren skapat en rad upplevelser som gjort ett bestående avtryck i det kollektiva minnet och kommer fortsättningsvis skapa nya genom att ständigt utvecklas. Kollektiva minnen är beroende av tid och plats och är mer än en händelse som väldigt många kommer ihåg.

Mål
Målet är att stärka upplevelsen av att Melodifestivalen är en modern högtid som sammanför stora delar av svenska folket genom att vara en gemensam tradition.

Urval
Första året (2020) väljs 48 insatser ur Melodifestivalens historia in i Melodifestivalens Hall of Fame. Dessa 48 insatser utses av Melodifestivalens ledningsgrupp.

Från och med 2021 ska en nomineringskommitté årligen utse 18 insatser fördelade med jämn spridning över samtliga årtionden. Utifrån de 18 insatserna röstar tittarna fram sex som väljs in i Melodifestivalens Hall of Fame och erhåller en Guldstjärna.

Kriterier för nominering:

– Det som anses vara särskilda insatser ska ha väckt känslor, varit nyskapande, ha originalitet men framförallt ett brett och bestående genomslag.

– Inga regler utan undantag. Det är upp till nomineringskommittén att nominera en insats som gjort sig oförglömlig även på annat sätt.

– För att bli upptagen i Melodifestivalens Hall ofFame måste det ha gått 10 år sedan upplevelsen för att säkra att upplevelsen har gjort ett bestående avtryck i det kollektiva minnet.

– Det svenska bidrag (text, musik och artist) som vinner Eurovision Song Contest erhåller per automatik en plats i Melodifestivalens Hall ofFame och kommer därmed att tilldelas en Guldstjärna.

© SVT

print

Våra samarbetspartners