TROR DU VI KAN LÄRA AV HISTORIEN?

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Den 26 september 2021 skrev jag att Sverige hade 14 821 döda i Covid-19, samtidigt som Norge hade 850, Finland 1 066 och Danmark 2 640, se här.

Den 8 maj 2020 var skillnaden i antalet döda mellan dessa länder inte lika stor, men fy fan med vilken intensitet drev Sverige sin befolkning till krematorier och begravningsplatser icke minst efter detta datum.
Jag nämner den 8 maj 2020, eftersom just denna dag Folkhälsomyndigheten, med Johan Giesecke och Anders Tegnell i spetsen, kom med ett 100 procent falskt och med inga som helst bevis eller indicier underbyggt påstående, att om ett år kommer Norge, Danmark och Finland vara i kapp Sverige när det gäller antal döda i Covid-19.
Alla länder kommer på sikt att drabbas lika hårt, och Sveriges många dödsfall i förhållande till folkmängden kommer att vara på samma nivå som våra grannländer, hävdade de ovannämnda Folkhälsomyndighetsexperter på dassig gissning och yrkesvan bortförklaring.
Än så länge är det för tidigt att jämföra dödstal mellan länder sade herr Giesecke och fortsatte ”Vänta ett år med att räkna hur många döda det blir. Först då vet vi.”

Som sagt, det blev inte så som Folkhälsomyndighetsexperterna gissade, eftersom varken Norges, Danmarks eller Finlands ansvariga för folkhälsan vägrade att lyssna på och kopiera den svenska dödsbringande strategin.

Som sagt, det blev inte så, utan gapet mellan Sverige och Norge, Danmark och Finland, när det gäller antalet döda i Covid-19 blev större och större. Och ändå försvarade Sveriges statsminister Stefan Löfven den svenska Coronastrategin i en intervju med CNN, den 27 september 2021, se här.

Som en annan Baghdad Bob, sade herr Löfven i intervjun, ”Jag tycker att vi borde vänta med den slutgiltiga utvärderingen.”
16 månader efter Johan Gieseckes och Anders Tegnells bisarra och troligen medvetet lögnaktiga uttalande att det är för tidigt att uttala sig om jämförelsen mellan Corona-pandemins dödliga skador på Sveriges respektive Norges, Danmarks och Finlands befolkning, upprepade herr Löfven samma trolleritrick, nu på engelska, så att hela den engelskkunniga världen skulle insupa denna lärdom. Han gjorde det inte för att han är dum, inte på grund av att han inte var bättre informerad, utan på grund av sin yrkespolitiska övertygelse som menar att lögnen är den bästa vägen till makten. Dessutom vet han, att det alltid är förväntningar som styr människans tänkande. Förväntningarna styr börsen och de styr politiken eftersom förutsägelser praktiskt taget inte kan kontrolleras i nuet. Det är en betydande anledning till att människan satsar på omöjliga börsuppgångar, liksom hon satsar på politikernas hundraprocentigt lögnaktiga valfläsk. Joe Hill formulerade denna strategi i sin sång The Preacher and the Slave skriven 1911:
You will eat, bye and bye
In that glorious land above the sky
Work and pray, live on hay
You’ll get pie in the sky when you die.
That’s a lie

[Om nio år ska Sverige vara ”världens mest hållbara och attraktiva resmål”, slår regeringen fast i en ny strategi för hållbar turism och växande besöksnäring, enligt TT, den 18 oktober 2021.

Den socialdemokratiske närings- och bla-blaminister Ibrahim Baylan kunde dock inte svara på hur målet skulle mätas. Så är det nämligen. Vår regering pratar alltid om planer och ytterst sällan om nuet. Liksom treåringar som fulla av självförtroende hävdar att de blir kosmonauter eller bussbiljettkontrollanter när de blir stora.]

16 månader efter Johan Gieseckes och Anders Tegnells bisarra och sannolikt medvetet lögnaktiga uttalande att det är för tidigt att uttala sig om jämförelsen mellan Corona-pandemins skador på Sveriges respektive Norges, Danmarks och Finlands befolkning, upprepade herr Löfven samma trolleritrick, ”Jag tycker att vi borde vänta med den slutgiltiga utvärderingen.”
Han sade inte hur länge vi borde vänta med den ”slutgiltiga utvärderingen”. Han menade kanske 300–400 år. Men var finns det indicier på att i ett mycket, mycket, mycket långt perspektiv skulle statistiken tala för Sveriges fördel? Är det censur, är det politiska manipulationer med fakta, Löfven satsar på?

Beslutsfattarna menade, återigen falskeligen, att Sveriges dödsbringande Corona-strategi räddade svensk ekonomi. Men de kan inte underbygga sitt påstående med fakta, eftersom dessa talar emot dem. BNP, Bruttonationalprodukt, sjönk i Norge med 1 %, i Danmark med 2,7 %, men i Sverige sjönk den med 2,8 %, alltså lika mycket som i Finland, ett land som hade 1 066 Corona-19-döda och inte 14 gånger mer dvs 14 821, liksom Sverige.

Det mest upprörande är dock inte det faktum att Sveriges BNP sjönk mest, utan att regeringen var villig att kallblodigt offra människoliv för att ”rädda ekonomin”. Dödliga arbetsolyckor, som i Sverige sker oproportionellt ofta, beror också på samma ”ekonomiska” tänkande.

Herr Löfven sade då, den 27 september 2021, ”Jag tycker att vi borde vänta med den slutgiltiga utvärderingen.” Vad för slags scenario byggde han detta antagande på? Hur skulle det gå till? Finns det en hemlig plan, enligt vilken Sverige skulle intensivbomba Norge, Danmark, Finland med Covid-19 virus?

Herr Löfven sade då, den 27 september 2021, ”Jag tycker att vi borde vänta med den slutgiltiga utvärderingen.” Var 14 821 döda på 18 månader en alltför kort tidsrymd eller var 14 821 avlidna alltför få döda för att kunna göra en utvärdering?

Det finns beräkningar av och statistik på allt. Även när det gäller förväntad livslängd. Förväntad svensk livslängd minskade dramatiskt i fjol. Sverige sticker återigen ut i jämförelse med övriga nordiska länder. Enligt en studie gjord av Oxford-universitet som publicerats i tidskriften International Journal of Epidemiology, (se
Quantifying impacts of the COVID-19 pandemic through life-expectancy losses: a population-level study of 29 countries | International Journal of Epidemiology | Oxford Academic (oup.com) ligger Norge, Danmark, Finland, Island, Grekland, Tyskland, Estland, Frankrike, Ungern, Nordirland, Nederländerna, Österrike, Slovakien, Kroatien och Portugal, bättre till än Sverige. Det är Sveriges höga dödstal i Corona-19 som står bakom denna sorgliga utveckling, förorsakad av den svenska Corona strategin.
I Norge och Danmark till och med ökade den förväntade livslängden mellan 2019 och 2020. “How do you like them apples”, som de allierade präntade under Första världskriget.

Under Andra världskriget dödades mellan 50 och 85 miljoner människor. Kriget initierades av Adolf Hitler, historiens kanske värsta förbrytare. Sveriges vice statsminister Maud Olofsson sade i en intervju på Sveriges Radio i juli 2003 ”Hitler gjorde ju tokiga saker… Låt oss då lära av de tokigheter som han gjorde nämligen: bygg inte upp nya stater i tron att det här ska bli den starka europeiska staten utan bygg EU-samarbete på en gemensam respekt för varandras olikheter.” Om 50 till 85 miljoner döda människor inte är något annat än tokigheter för en svensk vice statsminister, då är cirka femtontusen döda verkligen inget att höja ögonbrynet över.

När Hitler fyllde sin 56:e födelsedag den 20 april 1945, blev det inte mycket till firande, varken i Führerbunkern i Berlin eller ute bland den tyska allmänheten. Anledningen var att Berlin var omringad av Röda armen, och att Berlin skulle falla inom några få dagar var ställt utom allt tvivel. Icke desto mindre höll Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels ett radiotal på Hitlers 56:e födelsedag och bedyrade att Hitler kommer att ordna ”en slutgiltig seger”. Tio dagar innan Berlins fall var det enligt propagandaministern Goebbels, för tidigt, att komma med slutgiltig utvärdering. Och tro det eller ej, många, alltför många tyskar trodde på dessa desperata lögner, trots att de redan då var tvungna att sicksacka sig mellan en massa döda som låg på gatorna.

Den 30 april 1945 begick diktatorn, massmördaren och Führern Adolf Hitler, ytterligare ett mord, ett självmord. Den 2 maj 1945 kapitulerade de tyska trupperna i Italien. Tre dagar senare strök flagg de tyska trupperna i nordvästra Tyskland, Holland och Danmark. Den 7–8 maj kapitulerade Tyskland på alla övriga fronter. Och ändå, bara 3 veckor tidigare bedyrade herr Goebbels, att det var för tidigt, att komma med slutgiltig utvärdering.

”Jag tycker att vi borde vänta med den slutgiltiga utvärderingen”, sade den svenske socialdemokratiske statsministern den 27 september 2021. Så här är det: Det är för tidigt att komma med den slutgiltiga utvärderingen av Estoniakatastrofen på grund av en ihärdig mörkläggning av vad som verkligen har hänt där ute på Östersjön under natten 28 september 1994.
Det är för tidigt att komma med den slutgiltiga utvärderingen av vad som hänt på kvällen den 28 februari 1986 när Olof Palme mötte sin mördare på Sveavägen–Tunnelgatan.

Det är för tidigt att komma med den slutgiltiga utvärderingen av hur Lars Vilks skydd sköttes.

Det är för tidigt att förvänta sig en slutgiltig utvärdering för en lång rad ”mysterier” skyddade av beslutsfattarna.
Men att Covid-19-pandemin sköttes i Sverige av antingen sorgligt okunniga eller till och med medvetet illvilliga ledare, är redan bevisat bortom allt tvivel. Siffror och statistik talar sitt tydliga språk även om man hävdar att det finns tre slags lögner ”lies, damned lies, and statistics”, ett citat som falskeligen tillskrivs Mark Twain, författaren som sanningsenligt yttrade ”Ryktet om min död är starkt överdrivet!”

Danmark har 5 806 000 invånare, Norge 5 328 000, invånare och Finland 5 518 000. Sammanlagd har dessa tre länder 16 652 000 invånare. Samtidigt hade dessa länder 4 556 döda i Covid-19 sammanlagt (850 + 1 066 + 2 640) den 26 september 2021. Detta att jämföra med 14 821 döda i Sverige som har 10 230 000 invånare.

Kommer det fortsätta på detta vis, så kommer Sverige ha den mest Covid-motståndskraftiga befolkningen om inte i hela världen, så i alla fall i Norden. Den svenska Covid-strategin motsvarar de folkdecimerande härjningar som det ökända Statens institut för rasbiologi, även kallat Rasbiologiska institutet, pysslade med.

Den 29 september 2021, samma dag som Sveriges regering tog bort nästan samtliga Corona-restriktioner, sade Tegnell i Sveriges Radio: ”Siffror är bara siffror.” Dessutom sa han ”Det kan mycket väl tänkas att vi får en viss uppgång igen, men vi tror inte att den ska behöva bli speciellt dramatisk”.

Det är i det här tänket problematiken ligger. För Tegnell handlar allt om siffror utan innehåll, siffror som abstraktioner. Han är blind för de, numera döda människor, som dessa siffror representerar. Han ser inte den flod av tårar som det mänskliga lidandet bakom dessa siffror framkallat. Han ser inte de anhörigas sömnlösa nätter och mardrömslika dagar. Han ser inte den oändliga sorg som hans kallblodiga härjningar lämnar efter sig.
Han pratar om uppgång som inte behöver vara speciell dramatisk. Hur många döda behövs det för att herr Tegnells hjärta kommer känna empati och hans hjärna fatta att siffror inte bara är siffror?

Så här sade Olof Palme i sitt 1972-års jultal:
”(…) Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som nu pågår i Vietnam är en form av tortyr.
Det man gör är att plåga människor, plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse inför maktspråk. Och därför är bombningarna ett illdåd. Och av det har vi många exempel i den moderna historien. Och de är i allmänhet förbundna med ett namn: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyń, Lidice, Sharpeville, Treblinka. Där har våldet triumferat. Men eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret.
Nu fogas ett nytt namn till raden: Hanoi, julen 1972.”

Talet är för evigt inskrivet i svensk historia och bör som sådant inte glömmas bort. Naturligtvis är det bevarat på flera ställen, exempelvis på Wayback Machine som grundades av Internet Archive.

Olof Palme påminde oss om de skakande och outplånliga illgärningar som människan är kapabel till. Vid en av mina föreläsningar gissade mina fullvuxna elever hur många människor som mördades i de aktuella händelserna i Guernica, Oradour, Katyń, Lidice, Sharpeville och Treblinka och samtliga menade att det måste ha rört sig om flera hundra tusen om Palme nämnde dessa. Men så var det inte. Palme förargades inte först och främst över antalet döda utan det var avsikten att döda dessa civila, som gjorde honom med rätta upprörd. Vid bombningarna av Guernica omkom mellan 200 och 300 människor. I Oradour-sur-Glane dödades 642 invånare. I Katynmassakern sköts 4 410 människor ihjäl. Lidice skördade 199 liv. Under Sharpevillemassakern dödades 69 människor. Sammanlagt slaktades kring 5 570 människoliv under de ovannämnda massakrerna. Det är betydligt färre än hälften av vad Covid-19 tilläts att skörda i Sverige. Och ändå: den nuvarande statsministerns reaktion var: ”Jag tycker att vi borde vänta med den slutgiltiga utvärderingen.”

Man bör kalla saker och ting vid deras rätta namn. Det som nu pågår i Covid-19-Sverige är en form av tortyr och eftervärldens dom kommer att falla hårt över dem som burit ansvaret.

Den 26 september 2021 skrev jag att Sverige hade 14 821 döda i Covid-19, Norge 850, Finland 1 066 och Danmark 2 640.
I dag är det den 26 oktober 2021 alltså en månad efter min förra rapport. Hur ser det ut i dag? Sverige har 15 002 döda, Norge 894, Finland 1 150, Danmark 2 699. Se här.

Statistiken talar verkligen inte till Sveriges fördel. Och ändå sade herr statsminister ”Jag tycker att vi borde vänta med den slutgiltiga utvärderingen.”

Denna statistik över döda inkluderar inte dem som dog av exempelvis cancer, eftersom de under den pågående pandemin, inte fick den vård som kunde hålla dem vid liv. Vårdkön blev större än under andra världskriget. I dag väntar 171 000 behövande på operation. En del av dem kommer att dö utan behandling. Jag läste att exempelvis Centralsjukhuset i Karlstad kommer att behöva flera år, innan vårdkön decimeras till prepandemisk nivå.

[”Krogbesökare måste visa vaccinintyg i Finland” rapporterade svenska media den 18 oktober 2021. Jag vet inte varför man skrev om det? Var det för att vi svenskar skulle fatta hur bra vi har det i vår totala frihet eller var det för att vi skulle tänka efter och också införa någon kontroll? Våra media måste inte så sällan tolkas liksom symboliska dikter.
Varför? Är det av rädslan? Rädslan för vad?

”Sedan pandemins början har Finland haft knappt 150 000 fall av Covid-19, enligt Johns Hopkins universitet. Det är att jämföra med Sveriges drygt 1,1 miljoner smittotillfällen. Nu har dock smittan tagit fart i Finland ,och där pratar nu myndigheterna om en femte våg. Enligt Europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har landet cirka 114 smittade per 100 000 invånare, och räknas som en röd region, vilket innebär att resor till landet inte rekommenderas”, skriver Omni med hänvisning till Aftonbladet.

Visst är det bra att svenska media, tidningar, tv och inte minst radio i flera program, dagligen rapporterar om Covid-tillståndet i våra grannländer, men jag är övertygad om att det vore ännu bättre om varje rapport avslutades med jämförelsen mellan dessa länders antal döda i Covid-19, med det svenska talet över antalet döda. Att det finns många finländare som tillfälligt är sjuka i Covid-19, förbättrar på inget vis den svenska Folkhälsomyndighetens statistik över de för evigheters evighet döda i Covid-19 i Sverige.

Sveriges Radio och Sveriges Television är skattefinansierade. Som skattefinansierade företag har de antagligen en överlagd strategi med dessa upprepade rapporter om Covid-19-situationen i våra grannländer. Vad går denna strategi ut på? Kan det förhålla sig på det atypiska viset att uttrycket ”tjänster och gentjänster” över huvud taget inte är applicerbara på förhållandet mellan staten och den statsfinansierade ”kulturen”?

Eftersom strategin inte är uttalad, utan snarare dold, hänvisas man till mer eller mindre kvalificerade gissningar. Som exempelvis att media, inte minst Sveriges Radio och Sveriges Television, vill indirekt intala sin publik att herr Löfven hade rätt i påståendet att det är för tidigt att dra slutsatser om vilket land som presterade bäst i kampen mot Covid-19, och att nu är Finland på god väg att ersätta Sverige i rollen som Svarte Petter.

Det är antagligen också anledningen till att man undgår att påtala att även om Finland har fler smittade nu än Sverige, även då dör fortfarande flest människor i Sverige. Detta på grund av att Finlands strategi att bekämpa Covid-19-döden är betydligt bättre och effektivare än den svenska.

Begreppet ”Armlängds avstånd” används oftast inom kulturpolitik, mediapolitik och forskningspolitik. Tanken med detta metaforiska avstånd är utomordentlig bra och det finns folk som tror att det hederligt appliceras in real life i Sverige. Jag har jobbat inom kultursektorn ganska många år för att kunna påstå att längden på den imaginära arm som åsyftas kan variera mellan 0,5 mm och 1,5 m. Men oavsett dess längd är den alltid för kort och är aldrig annat än en amputerad stump.]

Den 13 oktober 2021 intervjuades Sveriges statsminister Stefan Löfven av programledaren Henrik Torehammar i programmet P1-morgon. Stefan Löfven upprepade då, inte färre än tre (3) gånger att ”som socialdemokrat står jag för alla människors lika värden”, ”vi socialdemokrater står för alla människors lika värden”. Varför dessa upprepningar? Vem försökte statsministern Löfven övertyga?

Både i tidningar och radio finns en oförsvarlig mängd autentiska vittnesmål från barn till föräldrar som dog i Covid-19 på grund av att vården vägrade att rädda dem till livet, att vården praktiserade eutanasi på äldre äldre helt lagligt, att dessa utpekade offer fick morfin i stället för vård, så att de kvävdes till döds, trots att de bevisligen skulle kunna räddas till livet – även det finns det vittnesmål om. Det är inte Löfven som delade ut morfinet, men som Sveriges statsminister var han ytterst ansvarig även för denna, vad borde betraktas som straffbar, rättsstridig handling. Försök övertyga, herr Löfven, de överlevande till dessa onödiga offer att du som socialdemokrat ”står för alla människors lika värden”.

[Apropå det socialdemokratiska likavärden-tänket: Efter Pisaskandalen förra året, väckte den socialdemokratiska utbildningsministern Anna Ekström (naturligtvis) misstro till Pisa-undersökningarna och hänvisade i stället till studierna Pirls och Timss för att få en sann bild av kunskapsläget hos utrikes födda elever. Men även det var en med bluff fylld undanmanöver: I den senaste internationella Pirls-undersökningen, som mäter läsförståelse, saknades en tredjedel av de utrikes födda eleverna.

”I TIMSS 2019, som mäter kunskaper i matematik och naturvetenskap, undantog Sverige sannolikt fler utrikes födda elever än tidigare”, skrev Expressen den 13 oktober 2021. Den socialdemokratiska utbildningsministern Anna Ekström vägrade (naturligtvis) att ställa upp på en intervju om Expressens uppgifter.]

[Apropå det socialdemokratiska likavärden-tänket: I DN den 20 oktober 2021 spillde herr statsminister Stefan Löfven (S) galla över de sverigedemokrater i riksdagen som inte vaccinerat sig mot Covid-19. Det tycker jag var bra, riktigt bra. Men jag undrar hur det kommer sig att han visste att det inte fanns en enda socialdemokrat och inte en enda miljöpartist och inte en enda vänsterpartist och inte en enda centerpartist som inte var vaccinerad mot Covid-19? Har herr Löfven tillgång till socialdemokraternas et cetera hälsojournaler, eller ställde han direktfrågan huruvida de är Covid-19 vaccinerade till dem, trots att det strider mot den svenska integritetspolicyn?

Jag undrar också varför herr Löfven inte uppvisat denna omsorg om svenskarnas hälsa under incidenten som jag beskrev så här i min krönika ”Det är oxars blod som när makten”. Se https://www.jpsmedia.se/2021/01/04/det-ar-oxars-blod-som-nar-makten/: ”Två dagar efter att Sveriges statsminister Stefan Löfven läxade upp det svenska folket med rådet att ingen trängsel får förekomma på köpcentrum i jul: ’… Nu måste alla skärpa sig. Nu behöver varenda medborgare ta sitt ansvar’ – strövade han själv i Gallerian i centrala Stockholm, som han dessutom hunnit besöka flera gånger under pandemidecember. Enligt ett foto som jag såg i tidningen Expressen, var det knökfullt runt omkring herr Löfven, men man skall inte lita blint på ett foto. Liksom man absolut inte bör lita på Löfven.
En Gallerian-besökare berättade i Expressen att Löfven och hans bodyguards ’var tvungna att kalla på vakter. Det var många som samlades runt honom och ville prata’. Så blir det när man är omtyckt, trots att man inte är vaccinerad.”]

[Apropå det socialdemokratiska likavärden-tänket: På vilket område är det synligt? Sjukvården kanske? Skolan? Omsorgen?

Är likavärden mer likvärdig i de av socialdemokraterna styrda kommuner?
Dessa är retoriska frågor och alla vet att svar på dem ingalunda talar till socialdemokraternas fördel.]

Jag kommer inte att minnas herr Löfven som den socialdemokrat som kämpade för att förstärka människors lika värden, utan jag kommer att minnas honom som den socialdemokrat som inte bara tillät Covid-19 massakern i Sverige, utan även vid varje givet tillfälle och mot bättre vetande, försvarade den.

Folkhälsomyndighetens mäktigaste guru lyssnar inte på någon, inte ens på människor som med sina professionella gärningar övertygande bevisat att de vet vad de talar om. Jag skulle kunna nämna här flera hundra både svenska som utländska experter som ifrågasätter den svenske gurus uppenbarligen förödande taktik men jag nämner här ”bara” de 22 som den 21 oktober 2021 fördömde Folkhälsomyndighetens bortplockning av rekommendation om testning vid symtom för de flesta som är fullvaccinerade. Deras argument är hur starka som helst, men herr Tegnell avvisade dem, som om dessa nedannämnda auktoriteter var några på måfå tillfrågade obildade och oerfarna lekmän.
1. Anders Vahlne, professor emeritus och före detta chefsöverläkare i klinisk virologi, Karolinska institutet och sjukhuset
2. Anders Wahlin, professor emeritus i hematologi, Umeå universitet
3. Andrew Ewing, professor i molekylärbiologi och kemi, Göteborgs universitet
4. Björn Olsen, överläkare, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet
5. Cecilia Söderberg-Nauclér, professor i mikrobiell patogenes, Karolinska institutet
6. Claudia Hanson, associate professor, global public health, Karolinska institutet
7. Emil J Bergholtz, professor i teoretisk fysik, Stockholms universitet
8. Fredrik Elgh, överläkare och professor i virologi, Umeå universitet
9. Gunnar Klein, läkare och professor, Örebro universitet
10. Gunnar Steineck, senior professor i klinisk cancerepidemiologi, Göteborgs universitet
11. Jakob Svensson, tekn dr, vetenskaplig dataanalys, Max Planck-institutet, Greifswald
12. Jana Bergholtz, PhD, europeisk patientföreträdare för sällsynta sjukdomar
13. Jens Stilhoff Sörensen, docent och lektor i globala studier, Göteborgs universitet
14. Johanna Höög, docent i cellbiologi, Göteborgs universitet
15. Leif Bjermer, seniorprofessor, specialist i lungmedicin och allergologi, Lunds universitet
16. Lena Einhorn, med dr i virologi
17. Olle Isaksson, professor emeritus i endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset
18. Sigurd Bergmann, professor emeritus, Norwegian University of Science and Technology
19. Stefan Einhorn, professor i molekylär onkologi, Karolinska institutet
20. Stefan Hanson, infektionsläkare, fil dr i internationell hälsa
21. Åke Gustafsson, med dr i virologi, tidigare chef för mikrobiologi och vårdhygien, Region Gävleborg och Region Uppsala
22. Åke Lundkvist, professor i virologi, Uppsala universitet

Stefan Löfven hotade med att leda socialdemokrater även under riksdagsvalet september 2022. Sedan, utan någon som helst förvarning, meddelade han sin avgång. Det finns många anledningar som tvingade honom till detta kloka beslut, bl.a. den dysfunktionella familjen bestående av Centerpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Men jag tror att den tyngsta anledningen till detta frånträde är att han börjar bli medveten om att hans regering var medansvarig för Covid-19 massakern. Han hoppas att hans efterträdare kommer ta hela skulden.

Magdalena Andersson kan bli historisk genom att hon har chans att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Låt oss hoppas att hon inte nöjer sig med detta, utan att hon också vill göra skillnad. Både när det gäller Covid-19-bekämpning, brottsbekämpning och bekämpning av en rad andra svenska åkommor.
Men för det krävs bland annat att hennes partikamrater Anders Ygeman, Mikael Damberg, Morgan Johansson, Lena Hallengren. Ann Linde, Hans Dahlgren, Eva Nordmark, Ibrahim Baylan (som lovade att lämna sin post frivilligt) och dessutom miljöpartisterna Per Bolund och Märta Stenevi, hålls utanför regeringen.
Hon bör även undvika Annie Lööfs kvävande grepp, och dessutom bör Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplösas för att byggas upp på nytt. Den här gången med lämplig personal.
Gör om, gör rätt.

Den 30 september 2021 sade Magdalena Andersson i en radiointervju med Henrik Torehammar ”(…) Stefan Löfven är inte bara snäll, han har också visat att han kan leda landet i en mycket svår tid, inte minst genom pandemin.” Jag vet att hon var ”tvungen” att prisa Löfven oavsett vad, men hennes ord kan vara ett dåligt omen, som borde oroa. Men vi borde kanske vänta med den slutgiltiga utvärderingen.

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker.

© Vladimir Oravsky

Skriven 2021-10-26

print

Våra samarbetspartners