Är det inte på tiden att åtminstone tillfälligt byta ut den svenska flaggan mot en som mer avspeglar den svenska verkligheten

Klicka på bilden, för att se hela bilden

När jag liftade genom Sydeuropa år 1970, skyltade jag med en svensk flagga på min ryggsäck, och jag hade för mig att den var den snabbaste tummen på den tiden, lätt jämförbar med en polisbricka som ger ägaren tillträde till vilket fordon som helst. Trots att jag var långhårig, inte alltför välklädd och nästan skrämmande muskulös. Jag kunde inte svenska ännu, men min nationella och känslomässiga tillhörighet var redan svensk, och det ville jag förevisa offentligt.

Den svenska flaggan är mycket vacker, man kan ha den på väggen som en tavla och njuta. Korset som är en avbild av den kloke aposteln Filippus kors, definierar den stolta flaggan, men har på sistone blivit till lidandets kors. Korsets solgula värme har blivit till sjukdomens, orons och dödens färg och den himlens och fjärrans blå bakgrund som korset avtecknar sig mot, blev Weltschmerzens och den blåa timmens tårdränkta hav.

Anders Tegnell, Stefan Löfven, Lena Hallengren, (socialminister med områdena folkhälsa och sjukvård, funktionshinder, socialtjänst inklusive äldreomsorg), Mikael Damberg, (inrikesminister, med ansvar för bekämpning av terrorism, civilt försvar, försvar, krigsberedskap, rättsväsendet) har grundligt besudlat vår vackra blågula flagga och dragit en permanent sorgens svärta över den. Vår svenska stolta flagga bör således ersättas med en ny, en helt i svart med nunorna på Anders Tegnell, Stefan Löfven, Lena Hallengren, Mikael Damberg och döden på, så länge dessa våra ledare sitter på stridshästarna och rider med, i stället mot Covid-19.

Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten uppbär en månadslön en bra bit över 100.000 kronor och man lätt kan misstänka att han arbetar på ackord – ju flera döda i Sverige i Covid-19, desto högre lön får han.

Jag har läst att svenska folket, om det själv fick välja fritt, helst skulle vilja bjuda Anders Tegnell till sitt julbord. Jag vet inte varför, eftersom han aldrig ger ett svar man kan lita på och dessutom pratar han repetitivt och lika entydigt klart som Åke Hodell i General Bussig: ”… i är ensam / i är ensam / i är ensam / i går till General B / i går till General B / i skall gå till General B / i skall gå till General B / i är ensam / i är ensam / i går till General B / i skall gå till General B / i går till General B / i skall gå till General B / i är ensam / i är ensam / i har gått till General B / i går till General B / i har gått till General B / i skall gå till General B / i är ensam / i är ensam / i skall gå till General B / i skall gå till General B / i skall gå till General B / i går till General B / i skall gå till General B / i går till General B / i har gått till General B / i skall gå till General B / i är ensam / i är ensam / i är ensam / i är ensam / i skall, i skall, i skall / i har, i har / General B, General B, General B, General B, General B, General / General B, General B, General B, General…”

Men visst borde det bra om Tegnell på heltid började jobba som bordsgäst hos det svenska folket i stället för på Folkhälsomyndigheten som den ständigt desinformative general död. Och han får behålla hela sin lön, bara allmänheten befrias från honom.

Hans regelbundet återkommande presskonferenser i Sveriges Radio är inget annat än en låtsasdemokratisk humbug. Först visar han – i radio – olika kurvor och diagram i olika färger från hela världen inklusive ön Nauru, för att riktigt tråka ut oss, och så avslutar han med en rad påståenden som motsäger sin egen sanning.

Tegnells radioinslag borde inskränkas till två meningar: Tack vare min tjänsteutövning har Sverige blivit av med ytterligare xxx-antal liv i dag. Den sammanlagda dödligheten i Covid-19 vida överstiger det värsta scenariot även hos de värsta svartmålarna, så tvätta era händer efter begravningssmörgåstårtan.

Våra Covid-19 ledare är förvånade över att folk inte lyssnar på deras uppmaningar. Tegnell sade till tidningen Chef att han inte ser något behov att testa sig för Covid-19 och att han inte heller är rädd för att smittas: ”Det är mycket farligare att gå över ett övergångsställe i stan”, påstår han vetenskapligt.

Löfven, Hallengren, Damberg, fattar inte heller att när de själva inte lyssnar på Kungen, på lärda och erfarna professorer, på EU-experter och WHO-sakkunniga och Coronakommissionens hårda kritik, med andra ord, om de inte lyssnar på någon överhuvudtaget, då är det en anomali att lyssna på dem.

Varken Löfven, Hallengren eller Damberg har någon egen åsikt, utan går i Tegnells koppel och följer slaviskt sin herres visselpipa och hänvisningar till vetenskap och evidens och liknande, trots att han inte en enda gång gissade, yes, jag menar gissade, rätt.

Vill Tegnell ha evidens? Då skall han titta på vad danska statsministern Mette Frederiksen har åstadkommit i hennes kamp mot Covid-19, hur hon räddade landet som det danska folket lånade henne till förvaltning.

Tegnell kan titta på vad Sanna Marin, Finlands statsminister, har åstadkommit.
Tegnell är välkommen att studera vad Norges statsminister Erna Solberg har uträttat för sitt folk.
Tegnell är välkommen att göra en närstudie av Tysklands förbundskansler Angela Merkel och hennes sätt att hantera den dödliga krisen.

Är alla dessa exempel geografiskt alltför nära för Tegnell och har han svårt att se skogen för alla träd, då kan han vända sin evidenssökande blick till premiärministern Jacinda Ardern och det Nya Zeeland som hon, om någon, tar ansvar för.
Jag kan komma med flera förslag, faktum är hur många som helst, eftersom Tegnells strategi ligger bland världens 5 – 9 som uppvisar flest döda i förhållande till antalet invånare.
Det är för många invandrare i Sverige, Sverige är för tättbefolkat, Sverige ligger inte i fas med den övriga världen, föregående års milda influensasäsong…, Tegnell kan komma med 1000 och 1 undanmanövrar lika evidensbaserade som allt annat han finner i sin kaffesump.

Det finns knappast någon som inte sett fotografier eller videodokument på vilka samtliga EU-länders ledare är samlade och där varenda en bär ansiktsmask, bara Sveriges representant Löfven bär inte mask, utan han flinar i kameran som en från en annan gemenskapens värld. Liknande dokument finns över vår svenska utrikesminister Ann Linde med ansvarsområdena utrikes- och säkerhetsfrågor, folkrätt, demokrati och mänskliga rättigheter. Ansiktsmask bär hon inte, däremot att bära den kvinnliga underordningens huvudbonad, tycker hon är helt i sin ordning, när hon träffar potentater från den delen av världen som kräver det. Oss svenskar bestämmer ingen över, förutom Tegnell naturligtvis, något som vi har ett nästan dödligt behov av att demonstrera alltid och överallt. Men skolavslutning i kyrkan har vi avskaffat.

Forskare vid universitetet i norska Tromsø har jämfört dödligheten i Norge och Sverige under Corona pandemin. Mellan juli 2019 och juli 2020 förlorade Sverige 45 850 levnadsår. Och de riktigt alarmerande dödstalen drog kvartetten Tegnell, Löfven, Hallengren och Damberg över Sverige först senare. I Sverige är överdödligheten betydande och dess orsak försöker Tegnell förklara med att Sverige har för många invandrare, att Sverige är för tättbefolkat, att Sverige inte ligger i fas med den övriga världen, att föregående års milda influensasäsong gjorde svenskar ovanligt lättmottagliga mot Corona pandemin, att kommunerna och regionerna är för slappa, att det är för tidigt att dra några som helst slutsatser samt liknande hemmasnickrade helt förnuftsvidriga påhitt.

Kamrat Löfven lovade under sitt sommartal på den socialdemokratiska kursgården Bommersvik, att Sverige skall bygga upp världens bästa äldreomsorg.

”Barn- och äldreministern, Maria Larsson (KD), 2014 tillsatte en utredning (S2014:02), med uppdraget att föreslå åtgärder för att främja äldres hälsa, trygghet och självbestämmande.

Regeringen skrev i kommittédirektivet att ’svensk vård och omsorg står inför betydande utmaningar under de närmaste decennierna’ och ’att kommuner och landsting behöver utveckla vård- och omsorgsinsatserna på ett sätt som ger den enskilde mer inflytande, trygghet och självbestämmande över den egna tillvaron. Åtgärder behöver vidtas för att utveckla förutsättningarna för kommuner och landstingens förebyggande insatser så att detta arbete kan bli en integrerad uppgift i all vård och omsorg om äldre.’”, skriver DN, som även skriver ”För sex år sedan la regeringen ner vår utredning som visade på samma problembild som coronakommissionen sett.
Men det var då inte intressant för regeringen och materialet skickades direkt till Riksarkivets bergrum.”

Kamrat Löfven lovade under sitt sommartal på den socialdemokratiska kursgården Bommersvik, att Sverige skall bygga upp världens bästa äldreomsorg. Men först efter att andra mera angelägna problem löser sig. Exempelvis bostadskrisen. Invandrare verkar drabbas och dör av Covid-19 i högre utsträckning än etniska svenskar, speciellt somalier och irakier och turkar och assyrier/syrianer och Finlandssvenskar.

Gruppboenden för människor med intellektuell funktionsnedsättning samt de med demenssjukdomar har också drabbats hårt. De sista överlevarna från andra världskrigets förintelseläger boende i Sverige håller på att utplånas av covid-19 som släpptes löst bland ”äldre äldre”, som Tegnell etiketterar denna anonyma grupp. ”På ett äldreboende med judisk profil i Stockholm, har minst tio personer avlidit efter att ha smittats av coronaviruset”, rapporterar en tidning.

Åtskilliga andra tidningar redogjorde för hur man i flera städer, huvudsakligen i Skåne och Blekinge hissade upp nazistiska flaggor på offentliga platser. Även ”problemet” med den övriga åldrande befolkningen kommer att lösa sig. Dessa ändå bara tär på stadskassan och vården och luften och samveten och humöret. Coronaviruset verkar ha samma renande verkan på vårt samhälle som krig alltid hade.

Den mycket skicklige och uppskattade Malmöbaserade konstnären Michael Lindström har designat en svensk Coronaflagga med utgångspunkt av den kommunistiska förlagan – se ovan under rubriken till denna artikel. Som sagt, det borde övervägas att ersätta Sveriges nuvarande flagga mot Coronaflaggan så länge ledarna avbildade på denna klär vår vardag i svart.

Myndigheten för kroniskt misslyckat samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman, bör sms-a denna text till 22 miljoner telefoner (egentligen var det mindre än hälften dvs. 10 miljoner) och gärna även på språk som de som inte läser svenska, och såna finns det i Sverige, kan förstå.

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker

© Vladimir Oravsky

Skriven 2020-12-21

print

Våra samarbetspartners