FRANS LINDELÖW, VD OCH KONCERNCHEF PÅ SKANDIA: hans metoder, strategi och destruktiva påverkan på Skandias anställda

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Jag skrev och mejlade ett öppet brev till herr direktör Frans Lindelöw. Något svar kom inte. Så jag lät publicera brevet, se här och mejlade länken till honom. Något svar kom fortfarande inte. Jag mejlade ytterligare en påminnelse, fortfarande inget svar.
Jag mejlade mitt brev till hela den stab som herr direktör Frans Lindelöw omger sig med – inget svar från någon.

Jag mejlade länken även till stefan.jonsson@skandia.se, mannen som tog emot mitt önskemål att något förkorta utbetalningen av min pensionsförsäkring och att han är ”välkommen att tillsända mig ett frankerat svarskuvert samt ett brev i vilket han erkänner att Skandia gjorde fel och skickade det långa frågeformuläret av misstag till mig”. Inget svar från Stefan Jonsson heller.
Jag mejlade samma mejl till Maria Bjälvegård, maria.bjalvegard@skandia.se , den anonyma kundtjänstkvinnan som sände till mig det onödiga 7-sidiga läkarintygfrågeformuläret. Du har gissat rätt: något svar kom inte från henne heller.

Skandia tar emot dina pengar med öppna armar och vidöppet kassavalv, men vill du få tillbaka pengar som du lånat till dem, kommer de förhala processen så länge det bara går.

Jag har nu fått och betalat det bemälda läkarintyget från min läkare på Hälsan 2 i Jönköping. Personalen på Hälsan 2 sliter och jobbar även under sina lunchpauser och även utanför sina ordinarie timmar för att tillfredsställa sina ”kunders” önskemål och behov. De gör det med ett empatiskt leende och de gör det bland annat för att deras moraliska kompas pekar rätt, och eftersom på Hälsan 2 finns en ledning som tjänar som ett gott exempel.

Människor som exempelvis Skandias ovannämnda Maria Bjälvegård, skulle på Hälsan 2 bete sig helt annorlunda än hon gör på Skandia, eftersom hon skulle sträva efter att passa in i det strävsamma och alltid bästpresterande Hälsan 2-kollektivet. De flesta anställda försöker nämligen att efterlikna sina chefers handlingar. Liksom även Skandias Maria Bjälvegård gör, och hennes chef, herr direktör Frans Lindelöw, verkar dessvärre vara en ignorerande, maktlysten person, som dessutom är övertygad om att ingen någonsin kan komma åt honom.

Jag skickade min skrivelse ”Ett öppet brev till Frans Lindelöw, verkställande direktör och koncernchef på Skandia” till en Bonnierägd publikation för publicering. Innan de gjorde så, kontaktade publikationens chefredaktör Skandia, för att försäkra sig om att jag inte överdrev och att allt jag skrev var med sanningen överensstämmande. Så här skriver chefredaktören till mig: ”Hej igen Vladimir! Jag talade med Skandias presschef för att stämma av om han kände till ditt ärende och det gjorde han inte, men efter att ha läst in sig på det återkom han.
Han sade att de tänker tala med dig och förklara lite mer varför det hela fungerar som det gör.
Hoppas nu verkligen att så sker – kanske redan har skett.
Lycka till!
Mvh
Underskrift”

Nej, jag blev inte kontaktad av någon från Skandia till dags dato, förutom dem som ville beklaga sig över arbetsförhållanden där och förutom dem som kom med olika teorier om varför det blivitsom det blivit.

Nej, jag blev inte kontaktat av herr presschef på Skandia, eller någon annan Skandia pamp. Eftersom samtliga vet att det inte är möjligt att ge en trovärdig förklaring till varför jag inte kan ta ut mina egna pensionspengar utan krångel och onödig pappersexercis. Jag har talat med flera Skandiaanställda och samtliga menar att det måste röra sig om ”ett missförstånd”. Inte ens den ovannämnda privatrådgivaren Stefan Jonsson, hade en aning om detta påhittade hinder när jag talade med honom första gången. Och en rådgivare borde vara bekant med en sådan förordning, inte sant?

Att jag skulle behöva lämna in ett 7-sidigt läkarintygfrågeformulär för att få lov att något förkorta utbetalningstiden av min av mig fullfinansierad pensionsförsäkring, är nämligen helt och hållet påhittat. Skandia har inte ens en blankett för detta förfarande och Skandia har flera blanketter än Skattemyndigheten.
De blanketter som Skandia tvingar mig och min läkare att fylla i är ämnade nämligen till de som har krav på skadeståndsersättning. Därav frågor som ”Ersättningsanspråk”.

Jag fick en ordentlig massa mejl kommenterande mitt ”Öppet brev”. Inte ett enda ställde sig på Skandias sida. Dessa mejl kunde handla om Skandia, några däremot var allmänt hållna, som exempelvis det här: ”Hej Vladimir, Det du skrev är till 100% perfekt. Vi som befinner oss här nere, låter oss alltid exploateras av de där uppe. Ingenting har förändrats…”

Själv tycker jag att mycket har förändrats, se mina rader om Hälsan 2. Däremot är det så att maktlystna personer inte sällan blir chefer på grund av sin okänslighet gentemot andra människors behov och rättigheter, sin hämndlystnad och sin förmåga att sprida rädsla runt omkring sig. Såna ändrar inte sitt beteende oavsett vem de anlitar som företagskonsult eller privatterapeut. Om viljan inte finns…
En mejlskrivare påpekar för mig att jag skrivit flera inte alltför smickrande artiklar om Skandia under de gångna åren och att nu får jag sota för det. ”De kommer att djävlas med dig så länge det bara går, de vill statuera exempel, att man inte skriver negativt om dem ostraffat.”

Jo jag skrev om Skandia, och i den här datorn som jag har öppen just nu, hittade jag ett av mina skriverier: ”… Vi har nöjet att bjuda in dig och en vän på bio då vi visar filmen Vilken jävla cirkus, skriver Skandia, ett stort och mäktigt försäkringsbolag, som i samband med filmvisningen vill ’informera mig om möjliga investeringar…’

Jag vet att detta bolags primära syssla inte är film, men jag känner också starkt för, att om Skandia, eller vilken som helst annan aktör, är ute efter att förleda mig att satsa mina besparingar på dess verksamhet, då är det feltänkt att bjuda mig på fuktiga, mögelangripna skorpor, eller en film som smakar och uppvisar samma diskutabla egenskaper.
En bjudning är med ganska så stor sannolikhet tänkt att direkt och även genom association skapa goodwill och förtroende, och jag är inte helt säker på hur Vilken jävla cirkus skulle kunna mobilisera någondera av detta…”

Vad Skandia håller på med nu, är inget annat än nedrig och vedervärdig jävla cirkus. Och den ansvarige är ingen annan än Frans Lindelöw, verkställande direktör och koncernchef på cirkus Skandia.

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker

© Vladimir Oravsky

Skriven 2021-04-18

print

Våra samarbetspartners