ETT ÖPPET BREV TILL FRANS LINDELÖW, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH KONCERNCHEF PÅ SKANDIA

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Hej,

Jag heter Vladimir Oravsky och är 74 år. Jag är ägare till en pensionsförsäkring hos Skandia. Försäkringens sammanlagda summa är med största sannolikhet mindre än din reguljära årsinkomst, dina bonusar inte inberäknat. Jag lyckades att få ihop den under åratal av ordinarie och även extra arbete samt långsiktigt, strävsamt sparande.

Försäkringen löper fram till min 90-årsdag.
Men det pågår en dödlig världsomfattande pandemi som inkluderar även Sverige, något som även Skandias beslutsfattare borde ha noterat. Dessutom är medellivslängden för män i Sverige 80,6 år enl. SCB, och då är den pågående pandemins negativa effekt på medellivslängden inte inräknad.
Medellivslängden för män i Slovakien, där jag är född och levde en fjärdedel av mitt liv, är 72,9 år. Alltså en längd långt under de 80 åren som jag önskar att min pensionsförsäkring skall gälla. Jag har nämligen begärt att förkorta varaktigheten på min pensionsförsäkring fram till min 80-årsdag.

Detta får jag göra, enligt ett inte undertecknat brev från Skandia Kundservice, dock under förutsättningen att jag tillsänder Skandia Kundservice ett läkarutlåtande om 50 frågor om mina mediciner, blodprov, puls, urinprov, sjukdomar (pågående och bakåt i tiden), operationer, medicinsk historik et cetera.

Jag har pratat med en synnerligen otrevlig Skandia representant och undrat varför detta är nödvändigt? Han fattade inte hur jag kunde ifrågasätta detta och följaktligen tillsände mig ett skriftligt svar:
”Genom en riskbedömning utifrån den försäkrades aktuella hälsotillstånd kan vi säkerställa kollektivets intressen så att inte försäkringstagare tecknar försäkring och tar del av riskintäkter för att sedan ändra försäkringen på ett sådant sätt att man själv undviker att bidra till kollektivet.”

Om jag förstår denna formulering rätt, så är Skandias beslutsfattare angelägna om att jag skall trilla av pinn innan min 80-årsdag, med andra ord att jag inte kommer leva ända fram till min 80-årsdag, för att inte ”undvika att bidra till kollektivet”.
Således går det begärda läkarutlåtandet ut på, att ”lugna” Skandias beslutsfattare, genom att konstatera att jag är drabbad av både pest och kolera, samtliga sjukdomar i cirkulationsorganen, en ansenlig del av tumörsjukdomar och dessutom dödligt missbruk och ännu dödligare beroende.
Om jag däremot är mentalt och fysiskt alltigenom frisk och dessutom sportsligt och sexuellt fullt aktiv och inte tar några som helst mediciner, då borde enligt denna logik min begärda ändring inte gå att genomföra. Låter det klokt? Är den begärda läkarundersökningen verkligen nödvändig?

I samtliga dessa 50 frågor om min hälsa, fiskar Skandia efter bara en enda information: Kan min läkare ge Skandia en hint huruvida jag kommer att dö innan min 80-årsdag.
Så varför inte ställa bara den frågan? Är det möjligen av finkänslighet?

Det står i Skandias och därmed även i herr direktör Frans Lindelöws intresse att Skandias kunder dör så snabbt som möjligt, helst långt innan de hinner ta ut sina försäkringspengar. Jag sympatiserar inte med denna vampyrpolicy, tvärtom, jag fördömer den. Men hur som helst: varken min läkare eller någon annan kan lova dig något, herr direktör Frans Lindelöw, oavsett hur många och hur omotiverade och hur integritetskränkande och förnedrande frågor ditt bolag Skandia än ställer. Livet är nämligen ett lotteri.

I citatet ovan står det ”… för att sedan ändra försäkringen på ett sådant sätt att man själv undviker att bidra till kollektivet.”
Jag tänkte inte ändra varaktigheten på min försäkring efter att den begärda är genomförd. Om jag kommer att göra det, då och bara då kan man ta upp denna hypotes.

Jag ställde frågan om det av mig ifrågasatta hälsointyget till 4 personer: 2 handläggare anställda på Skandia, en föreståndare för en hälsovårdscentral och en läkare med livslång erfarenhet som bland annat inkluderar även utfärdande av hälsointyg för olika försäkringsbolag. Och gissa vad? Ingen av dessa har hört talas om ett sådant fall att en försäkringstagare skall inlämna ett hälsointyg för att kunna få ut ”sin egen och redan fullfinansierad försäkring”.

Inte heller kan man läsa sig till om denna dubiösa policy, att man måste komma med ett hälsointyg när man vill ta ut sin redan fullfinansierade försäkring under en någon förkortad tid, på Skandias webbsidor.
Vad säger du om det, Frans Lindelöw, verkställande direktör och koncernchef på Skandia?

Så här motiverar den anonyma Skandia Kundservicen det begärda intyget:
”I samband med att vi beräknar denna offert har vi konstaterat att försäkringens omfattning kommer att förändras på ett sådant sätt att det krävs att den försäkrade hälsoprövas.
Orsaken är att det tillförs riskintäkter till denna försäkring. Detta är i praktiken kapital, som andra försäkrade, det så kallade livsfallskollektivet, lämnat efter sig vid dödsfall. (…)”

Denna omtalade riskintäkt är på 21.193 kr, och således en betydligt mindre summa än när du herr direktör, bjuder dina anställda på en julmiddag.

Skandia hänvisar till det försäkrade kollektivet. Det är först och främst dess kapital, Skandia låtsas att skydda. Detta är naturligtvis inget annat än ett vanemässigt svepskäl, ett sätt att försöka dölja det som alla vet, att det är de högt uppsatta pampar som alltid profiterar mest av profiten. Jag fick 21.193 kr. Hur mycket har du fått herr direktör Frans Lindelöw?

Jag har sagt till denne otrevlige Skandiaman som jag omtalat högre upp, att jag kan genomgå denna hälsoundersökning men att jag vill att det är Skandia som bekostar den, då denna kostar skjortan, om än inte i den prisklass som du brukar bära, herr direktör.
Det gick inte för sig. Det hade Skandia inte råd med, däremot det hade jag, menade Skandiamannen, nu när ”jag får högre månadsutbetalning” från dem.

Inte heller fick jag med ett returporto frankerat kuvert? Varför?

Alla vi som var oförsiktiga och tecknade en försäkring hos Skandia Liv minns mycket väl en rad Skandia-skandaler, som exempelvis den då Skandia AB sålde kapitalförvaltningen till Den Norske Bank utan att kompensera Skandia Liv. Eller de hutlöst dyra bonusprogrammen och de många lägenhetsaffärer och lyxrenoveringar av paradvåningar för direktörer och så vidare.
Men att stå för returporto, det går, i kollektivets namn, inte för sig.

Så här står det i min offert som ankom 2021-04-12: ”Denna offert gäller till den 2021-04-28.”
Jag vet att herr direktör har obegränsad tillgång till privata läkare. Men herr direktör verkar inte vara medveten om att inte alla människor har det. Herr direktör Frans Lindelöw kanske inte ens vet att det pågår en Covid-19-pandemi och att primärvården kämpar med stort tidsunderskott. Till och med cancerpatienter får vänta på sin tur upp till åtta månader. Men Skandia kräver att få ett ifyllt 50-frågors långt, helt onödigt läkarintyg, inom 13 arbetsdagar.

Många försäkringsbolag, inte minst amerikanska, engelska, franska, tyska, använder sig av en förenklad, schablonartad beräkning av förväntad livslängd. Men trots att denna beräkning utgår ifrån bara 9 – 13 frågor, är den noga testad av fler än 40 miljoner svarspersoner. Här är en länk till en av dessa tester http://media.nmfn.com/tnetwork/lifespan
Denna är utvecklad av The Northwestern Mutual Life Insurance Company. Northwestern Mutual Life tillhör de stora försäkringsbolagen. Deras nettoinkomst var 1.268 miljarder USD år 2019.
Jag har svarat på testets samtliga 13 frågor och testet påstår att min förväntade livslängd är 99 år. Samma svar fick jag även på andra tester. Men som jag skriver ovan, livet är ett lotteri och några garantier ges ej, inte ens om man skulle leva det nersänkt i en yoghurtfylld balja.

Det här testet är gratis, tar bara 2 minuter i anspråk och det belastar inte den redan hårdbelastade till och med överbelastade sjukvården. Men det gör däremot Skandias 50-frågors formulär.
Detta är ytterligare ett exempel inte bara på Skandias verklighetsfrånvändhet utan även en sanslös arrogans mot hela det svenska samhället.

Med vänlig hälsning
Vladimir Oravsky, journalist, författare
Phone no 073 589 00 19

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker

http://libris.kb.se/hitlist?q=oravsky&r=&f=simp&t=v&s=c&g=&m=10
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Vladimir%20Oravsky
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Oravsky

© Vladimir Oravsky

Skriven 2021-04-12

print

Våra samarbetspartners