HAL MARABEL, gitarrist i BAD HABIT om meningen med livet

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Alla funderar vi väl då och då över vad meningen med livet är… om det nu finns någon sådan… Det jag oftast brukar höra angående detta är att ’Meningen med livet är lycka’… vilket spontant känns både rimligt och relevant… Dock inbjuder det samtidigt till en djupare analys av vad som egentligen ligger bakom det uttrycket…

Det första som slår mig är att ordet ’mening’ borde ändras till ’syfte’ (purpose)… eftersom utan syfte kommer det inte att finnas någon djupare mening med någonting…

Så, betyder det att ’Syftet med livet är lycka’…? Nej, inte för min del…

För även om lycka är trevligt, så är det bara ett tillfälligt sinnestillstånd… olika ögonblick av glädje och välbefinnande… som över tid endast utgör sporadiska fragment av tillfredsställelse som inte är kopplade till någon sammanhängande, kontinuerlig och meningsfull helhet… Utan att ha ett klart syfte kommer vi inte att kunna skapa en djupare känsla av tillfredsställelse som varar över tid… Eftersom känslan av lycka snart avtar, blir vi snart uttråkade, känner oss otillfredsställda och längtar efter något mer substantiellt…

Så, vad betyder det att ha ett syfte …?

Jag har funderat mycket på den frågan genom åren… och har hittills kommit fram till följande…

Att ha ett syfte:

• är att veta varför vi gör saker… och att tro att belöningarna kommer att bli mer betydelsefulla och tillfredsställande om vi förblir lojala mot våra övertygelser och intentioner…

• gör att vi kan utveckla inställning till vår omgivning och därmed bättre kan attrahera de positiva möjligheter som livet erbjuder…

• ger oss vägledning när vi behöver det… ökar vårt förtroende som unika och suveräna individer så att vi kan fortsätta växa, utvecklas och bidra till saker som är större än oss själva…

• hjälper oss att uppnå det vi aldrig trodde var möjligt … saker som kommer till oss som ett resultat av de positiva energier vi sänder ut… att vi arbetar med universum istället för emot det…

• är att ha en varaktig strategi… en långsiktig nyckel till möjligheter som kan ge oss olika sorters framgång (oavsett vad det innebär för oss) samt en djupare känsla av uppfyllelse…

• är den ständiga strävan efter något mer och större än vad vi redan är och har… något som kan skapa mer värde i våra liv… något mer än bara ‘quick-fix’, och ‘nice to have’ -upplevelser som så ofta tillåts definiera oss som människor men som aldrig helt kan kompensera för ett ouppfyllt sinne, hjärta eller själ…
…och mest av allt…

• att ha ett syfte är skillnaden mellan att leva och bara existera… det är det som gör det hela värt besväret… Att leva och göra det bästa av livet är inte lätt… men, nobody said that it was going to be easy…

Oavsett vilket syfte som ger oss mening, är en av de viktigaste tankarna att ha med sig – att resan aldrig tar slut… att så snart vi når vår destination, måste vi påbörja resan mot nästa destination… för att fortsätta att utvecklas och inte stagnera…

För det är som vi ofta hör – det handlar inte om destinationen utan om resan… det är där magin av utveckling sker… Om vi vet och accepterar detta som vår sanning och är villiga att ta ansvar för att hitta och förverkliga vårt syfte – kommer sättet det sker på att uppenbara sig för oss…

Det är här naturkrafterna kommer in… de arbetar antingen för oss eller mot oss… men de är alla kopplade till det förhållande vi har till vårt syfte – förhoppningsvis ett framåtsträvande förverkligande av värdiga ideal… ideal som på något sätt bidrar till andras ökade välbefinnande eller syfte … ideal som inte bara är inriktade på oss själva… Vårt eget välbefinnande infinner sig ju mer bidrar till andra människor… i och omkring vår omgivning…

Moder natur kommer alltid att ge oss det vi behöver för att lära oss och utvecklas i livet… att göra oss och hålla oss ödmjuka när detta behövs… att ge lärdomar i form av ’läxor’ tills vi har lärt oss det vi behöver för att kunna gå vidare i vår utveckling som människor…

För oavsett om det handlar om ‘Lagen om attraktion’, ‘Lagen om genomsnitt’ eller ‘Murphys lag’ – så fungerar de alla… och om vi är observanta så kommer vi med tiden att lära oss att förstå dessa ’lagar’ och hur vi effektivt kan arbeta med dem istället för mot dem…

Vi är som vi är… och vi är skyldiga oss själva att försöka bli vårt bästa… ingen annan kommer att ta ansvar för att få det att hända för oss… Att ha ett syfte leder oss till handling … och handling är det som får saker att hända… För om vi inte går framåt, så går vi bakåt… det finns inget mellanting… att stagnera är det samma som tillbakagång…

Att göra är att vara… så om vi inte gör, så är vi inte…
Det är upp till var och en av oss att bestämma hur vi bäst tillbringar vår korta tid här på planet Jorden… och i min värld skulle vi alla kunna inspireras av tanken att…

Syftet med livet… är ett liv med syfte…

Skriven 2019-11-11

print

Våra samarbetspartners