Franz Kafka än en gång

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Franz Kafka dog den 3 juni och föddes den 3 juli. Inte undra på att många offentliga medier vill förknippas med denna litterära celebritet i dessa dagar. Någon som heter Gunnar Bolin presenterade Kafka i dagens P1 kultur (2019-06-03) med det utbredda och i mina öron absurda påståendet om Kafkas önskemål att få alla sina verk förstörda. Jag har en annan uppfattning därom, se mina funderingar betitlade ”Bör vi lita på Franz Kafkas påstådda testamente?” https://www.jpsmedia.se/2019/05/23/bor-vi-lita-pa-franz-kafkas-pastadda-testamente/

I samma radioprogram talade en litteraturvetare om Kafka och nämnde hans ”Das Schloss”. Det är rätt att romanen heter ”Slottet” på svenska. Problemet är att titeln ”Slottet” inte röjer det som den tyska och den tjeckiska titeln ”Zámek“, avslöjar. ”Das Schloss” kommer av ordet ”sluta”, schliesen – schloss – geschlossen, och står för både ”slott” och ”lås”, en dubbeltydighet som onekligen hjälper en att tolka handlingen.

På SVTs kulturprogram kunde man höra att Kafkas verk var förbjudna i Tjeckoslovakien. Mig veterligen var det aldrig förbjudet att tala om Kafka i Tjeckoslovakien, och hans alltid på tyska skrivna arbeten utkom i Tjeckoslovakien både i tjeckisk och slovakisk översättning. Jag äger själv en slovakisk översättning av ”Das Schloss” från 1965 och ”Der Prozess” från 1964. Det är antikvariska exemplar som jag köpte i Bratislava år 1982 för futtiga 12 tjeckoslovakiska kronor.

Varför man inte tryckt samtliga Kafkas verk i ständigt nya upplagor kan ha en sådan prosaisk orsak som ett svalt publikintresse och begränsad ekonomi. Rättigheterna till Kafka låg som bekant hos Schocken Books Inc., New York, USA och deras handelsvaluta hette knappast, socialistiska kronor från Tjeckoslovakien. Tittar man i tjeckiska eller slovakiska litterära handböcker, exempelvis i den av mig ägda ”Encyklopedia spisovateľov sveta” / ”Författarnas världsencyklopedi” finner man lätt Kafka där.

Som man brukar säga när det gäller något som kommer från publik service: Lita inte på allt du hör.

© vladimir oravsky

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker.

Skriven 2019-06-03

print

Våra samarbetspartners