JÖRN DONNER bland Albert Bonniers förlag februarinyheter

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Hemman av Magnus Dahlström
Några främmande personer anländer till en avlägsen trakt. Det är en sen eftermiddag. Deras fordon påträffas därefter till synes övergivet. En orolig rörelse börjar mellan de utspridda gårdarna, i vågor från långt tillbaka. Något omvälvande är på väg att ske.

Blod är tunnare än vatten av Jörn Donner
Världen är full av gränser, öppna och slutna, våldsamma eller rentav dödliga.
År 1918 uppstod en dödlig gräns mellan det revolutionära Ryssland och det självständiga Finland. Över den gränsen tar sig en ung man som vill återfinna sitt hus på Karelska näset. Men i huset bor sedan en tid en ung kvinna, Anna.
Blod är tunnare än vatten beskriver på ett både poetiskt och sakligt sätt en bortträngd konflikt med många återklanger in i dagens oroshärdar.

Bara genom breven till dig, vän! av Birgit Munkhammar & Magnus Bergh
Brevväxlingen mellan Eyvind Johnson och Rudolf Värnlund har sin tyngdpunkt på 20-talet då Johnson bodde i Paris och Värnlund i Stockholm. De skriver mest om motgång, sällan om framgång, om livet och deras framväxande verk i en brytningstid mellan det traditionella och det moderna. Den svenska arbetarlitteraturen beskrivs här inifrån samtidigt som den formas.
Brevväxlingen har redigerats och kommenteras av Magnus Bergh och Birgit Munkhammar.

Skuggas vikt av Erik Bergqvist
I Erik Bergqvists poesi förenas barnets förvåning med åldrandets melankoli och resignationen. Ivern att samla och resonera börjar i detaljen och utmynnar i det stora perspektivet, eller tvärtom. Med diktsamlingen Skuggas vikt fullbordas en löst hållen trilogi, som inleddes med Skingra (2013) och fortsatte med Inte är vind (2015): en vandring genom det som hänger samman och det som faller sönder.

Pastor Viveka och Glada Änkan av Annette Haaland
Ett nytt fall för pastor Viveka! Förr i tiden fanns en stumfilmsbiograf i Enskede där filmerna ackompanjerades av en dam kallad Glada änkan. Hundra år senare väcker Enskedeborna liv i kvartersbion och uppkallar den efter henne. Men Glada änkan tycks vid närmare betraktande inte alls ha varit särskilt glad.
Vivekas församling får en ny fascinerande medlem och ärver en miljon efter gamla Doris. Mitt i alltihopa dyker det upp ett avhugget finger. Och hela tiden snöar det.

Skalornas förråd av Ulf Eriksson
”Så ökar ensamhetens hastighet / och de lyssnande orden skingras.” Ulf Erikssons nya diktsamling rymmer rika, genomreflekterade dikter. Ljus och minne, rörelse och plats. Enkelt, osökt och med liksom utspridd uppmärksamhet rör sig poeten genom mestadels urbana miljöer där samtidens paradoxer och spegelsalar gäckar eller bjuder motstånd.

Ormen i Essex av Sarah Perry , Eva Johansson (övers.)
England 1893. Den unga änkan Cora Seaborne trotsar omgivningens förväntningar när hon lämnar London för landsbygden i Essex, där rykten om ett mytiskt odjur skapar skräck. Tillsammans med traktens präst William Ransome söker Cora svaret på den gåta som kommer att ändra deras liv för alltid. En fascinerande roman som jämförts med Charles Dickens och Hilary Mantel och blivit Årets bok i den brittiska bokhandeln.

© Albert Bonniers Förlag

print

Våra samarbetspartners