RAJAA ALSANEA, Girls Of Riyadh (Penguin Books)

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Fyra böcker och lika många utgångspunkter och perspektiv. Men ämnet som avhandlas är det samma. Det handlar om islam och dess långt ifrån hälsosamma status, företrädarnas oförmåga/ovilja att luckra upp de uråldriga konventionerna, vantolkningar av Koranen och givetvis om terrorister och terrorism på längden och tvären. Samt i förlängningen förstås också om de ofta förödande konsekvenser som blir resultatet när religionen med de styrandes stöd och goda minne tillåts dominera tillvaron.

Rajaa Alsanea – Girls of Riyadh

Det första alstret till rakning är också det mest udda. För kors i taket här står damerna i centrum. I Girls Of Riyadh skildras nämligen vardagslivet för fyra unga Saudi Arabiska kvinnor infödda i den ekonomiskt solbestänkta klassen. Det vilar nästan lite ungdomlig Sex And The Citykänsla modell kysk över denna i mailform nertecknade skildring där sådant som shopping, hänga med väninnorna, smyga för föräldrarna och icke minst dejtande tillhör de mest frekventa sysselsättningarna. Med tanke på den gängse bilden av livet i arabhalvöns största land är det alltså lätt att bli förvånad över dessa kvinnors göranden och låtanden. Å andra sidan bekräftar Girls Of Riyadh samtidigt i slutänden alla lite mindre smickrande föreställningar man kan tänkas ha. För som det uttrycks någonstans; kvinnor kan ha makten över hushållet, men mannen har pengarna och bestämmer allt (annat). Sedan krossas givetvis alla kärleksdrömmar flickorna har effektivt av uråldriga traditioner, grundlösa religiösa påbud, fördomar och klass- och klantänkande. Det blir mycket gråt och tandagnisslan innan upplösningen, och i detta avseende är det faktiskt inte bara kvinnorna som är offrena.

Harry Keeble – Terror Cops

Raka motsatsen till de ofta mjuka frågor som dominerar i Girls Of Riyadh hittar vi i Terror Cops. Platsen är Storbritannien och här är fokus på titelns hårda gossar i S-Squad, en elitstyrka med väpnad övervakning av terrorister på agendan. Medförfattaren Harry Keeble, som även råkar tillhöra nämnda grupp berättar bland annat om bakgrunden till de lyckade ingripanden mot bilbomberna i Londons Haymarket 2007 och attacken mot Glasgows flygplats samma år. Andra lika spännande som oroväckande aspekter på det här arbetet avhandlas i separata kapitel om till exempel fundamentalism-värvning på universiteten, säkerhetsbrist vad gäller topphemlig info och de ursinniga reaktionerna på islamkritiskt material, typ de danska Muhammedteckningarna.

Överlag är Terror Cops en tämligen fängslande skapelse med en given testosteronstinn edge. Någon glorifiering av elitstyrkan talar vi emellertid inte om. Överlag ter sig det här stoffet som informativt, snarare än överdrivet. För egen del kunde jag dock gärna varit utan en del av det grabbiga fikonspråket. De detaljerade beskrivningarna av gruppens uppbyggnad, vapen och säkerhetsrutiner ter sig mest som överkurs och för så att säga knappast handlingen framåt. Men det hindrar förstås inte att boken ändå fungerar som en detaljerad om än smått fragmentarisk påminnelse om hur oerhört svårt det är att hindra terrorister från att sätta sina planer i verket.

Ken Ballen – Terrorists in Love

En annan sida av samma mynt får man ta del av i TERRORISTS IN LOVE. Initialt tog den före detta federale åklagaren Ken Ballen på sig det enorma uppdraget att intervjua hundratals islamister om deras inre liv. Sex av dessa fick sedan lägga ut texten i denna bok. Något som på sätt och vis kan uppfattas som stötande, men det är också kolossalt intressant just för att amerikanen lyckats få dem att öppna upp sig på ett sätt åtminstone jag knappast trodde vore möjligt. Att sedan deras “sanningar” har ett “eyes of the beholder” perspektiv som sänder signaler om att man nog helst bör läsa mellan raderna är annan sak, något författaren också mycket riktigt påpekar.

Fast oavsett vilket är det här förstås fascinerande läsning. För att inte tala om skrämmande sådan. Särskilt när man inser att de utvalda intervjuobjekten inte direkt tillhör de obildades eller medellösas skara. Fattigdom och ignorans verkar således inte vara någon motiverande faktor för beslutet att välja jihad i just i de här fallen även om detta förstås rent allmänt ingår i Ballens palett. Däremot visar han att de sedvanliga konspirationsteorierna, amerikansk utrikespolitik, krocken mellan å ena sidan den ovillkorliga tron och stamtraditionerna och å andra sidan det moderna internetbaserade samhället har spelat in. Ändå menar författaren lustigt nog att berättelsen om radikala islamister handlar lika mycket om kärlek som om hat. Obesvarad eller omöjlig kärlek till Gud, kvinna eller till och med man omvandlades till något destruktivt när de ville hitta en ny mening i livet.

Ahmed Rashid – Taliban

TERRORISTS IN LOVE går som synes in på livet på “sina” fundamentalister, vilket inte alls osökt för oss in på Ahmed Rashids uppdaterade bestseller Taliban. Denne erfarne Asienexepert gör nämligen precis tvärtom och visar upp helhetsperspektivet vad gäller talibanernas framväxt, maktövertagande, fall och fortsatta fortlevnad. Det hela utgör en synnerligen detaljerad och initierad historieskrivning om företrädelsevis Afghanistan som sprider ljus över de många komplexa sammanhangen och bakgrunderna på ett rakt igenom trovärdigt sätt. Efter att ha plöjt Taliban framstår problematiken onekligen som betydligt klarare.

Värt att notera är dock att Rashid överlag är ganska sparsam med att saluföra sina egna värderingar. Men så är det heller inte nödvändigt att vara övertydlig när talibanerna är på tapeten. Inslagen om den vidriga provkartan över förtryck, “kriget” mot kvinnan, den hänsynslösa heroinhandeln, stödet till Al-Quaida, den totala bristen på diplomatisk etikett och fairness samt alla instiftade påbud utan grund inom islamsk lag talar liksom för sig själv.

Fast Rashid har givetvis en slutkläm, och den är vare sig positiv eller särskilt nydanande. Spridningen av bilden av talibanerna som förebilder i Centralasien har fortsatt eftersom det saknats handlingsplaner både lokalt och internationellt, menar han. Mer hårdhandskar mot extremisterna och större insatser för sociala förbättringar är budskapet. Och visst, Rashid har en stor poäng här. Men det krävs betydligt mer än så för att en genomgripande förändring ska komma till stånd. För vägen är skrämmande lång i stort sett överallt till att att skapa moderna toleranta muslimska samhällen där staten lever skild från religionen, något alla dessa böcker var och en på sitt sätt illustrerar. Därför är det här också på många sätt tröttande deprimerande läsning där slutet på våld, förtryck, ignorans och stenåldersorienterad vantolkning i religionens namn i dagens läge ter sig avlägsen för att nu uttrycka det milt.

skriven 2012-05-13

print

Våra samarbetspartners