KiKK kickar igång samarbete med Inkonst och Malmö Högskola

Klicka på bilden, för att se hela bilden

En arena för framtidens teknik och medieformer, där publiken själv kan bli medskapande, är Malmöklubben KiKK som i helgen kickade igång på Inkonst.

I lördags var det officiell invigning med tillhörande fest för kulturföreningen Inkonsts och Malmö Högskolas samarbetsprojekt KiKK. Syftet med samarbetet är att skapa en plattform för främjandet av framtidens teknik och nya kultur- och medieformer tillsammans med forskare och studenter från Malmö högskola.

Det är Malmö Högskolas K3, området för konst, kultur och kommunikation, som i och med satsningen hoppas på att den visuella tekniken i större utsträckning får ett direktare möte med en publik. Att verkliga projekt, vilka inte enbart talar till de redan invigda, ska främja både forskningen, högskolans elever, Inkonsts publik och utvecklingen av Malmös kulturliv överlag.

En utmaning
– Genom att utgå från Inkonst – en existerande plats och intressegemenskap – kan högskolan prova och utveckla sina idéer, samtidigt som Inkonsts publik får möjlighet att utmana sina vardagsföreställningar om hur teknik och kultur ska användas, berättar Per-Anders Hillgren, projektledare för Living Lab ochforskare vid Malmö högskola.

Första projektet ut är Living Lab, ett labb där Inkonsts besökare kan vara med och skapa framtidens teknik och nya kultur- och medieformer tillsammans med forskare och studenter från Malmö högskola. Höstens experimenten kommer att handla om deltagande VJ (video jockeying). Publiken kommer att kunna medverka i skapandet och presentationen av visuella medier för att förhöja upplevelsen av en konsert- eller klubbkväll.

– Vi har under många år sett hur konstformerna närmat sig varandra, och hur diverse teknik fortplantats med teaterföreställningar, konst, konserter och klubbverksamhet. Att ta ett mer samlat grepp och vara med att leda utvecklingen inom detta område, är något vi på Inkonst ser med stor spänning på, berättar Natik Awayes, konstnärlig ledare på Inkonst.

Premiärkvällen bjöd på ett brett prisma av diverse installationer och konstnärliga uttryck. Allt från videoprojiceringar inne på toaletterna, till avancerade ljussättningar i trapporna, Poetry Slam samt film. Niomannabandet Omaigoosh underhöll med sin unika blandning av persisk rock”n”roll och melankolisk hissmusik.

skriven 2007-09-18

print

Våra samarbetspartners