ATT MEDVETET FÖRVRÄNGA ETT NAMN KAN HA LÅNGTGÅENDE KONSEKVENSER.

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Chefredaktör och ansvarig utgivare på den liberala blaskan Gefle Dagblad, Robert Rosén var till den grad liberal att vem som helst fick skriva vad som helst i hans tidning utan att någon satte gränsen för dumheten. Ta exempelvis den lååååånga recensionen av Vladimir Oravskys bok Den lyckliga ockupationen i vilken någon som heter Lasse Ekstrand bland en rad andra sinnessvaga kullerbyttor även jämfört boken Den lyckliga ockupationen med Chandlers böcker. ”Läs Chandler i stället!”, uppmanar recensionens feta rubrik. Vad finns det för beröringspunkter mellan Oravskys bok Den lyckliga ockupationen och Chandler? Så varför just Chandler?

Gå och gör vad som helst i stället för att recensera böcker min bäste Lasse Ekstrand, eftersom recensionsverksamhet är något som du bevisligen inte klarar av. Har du aldrig hört talas om att man gärna bör åtminstone bläddra genom det man recenserar?

Och så har du svårigheter även med annat: På en rad ställen kallar du ”Oravsky” för ”Oransky”. Det är visserligen bara en bokstav av sju som du har förvrängt och man skulle kunna kalla det för en bagatell, om du inte drog långtgående slutsatser grundade på din oseriösa hållning till ditt uppdrag.

”Vem nu denne gåtfulle ’Oransky’ är”, frågar du i din folkbildande artikel, och du fortsätter med konstaterandet att Oransky ”finns inte upptagen i Sveriges Författarförbunds Matrikel, ej heller i Bibliotekstjänst Artikel-Sök”. Vilken research! Hur mycket tid har du offrat på den?

Nej du käre amatördrummel Lasse Ekstrand, Oransky är inte med i någon av dessa databaser och ej heller i någon av svenska telefondatabaser. Men försök med Oravsky och försök sedan på din fritid läsa allt som du hittar där under Bibliotekstjänst ArtikelSök… Där rök dina semesterdagar tio år framöver.

Gefle Dagblads läsare struntar uppenbarligen i vilka dumheter Gefle Dagblad begår, men chefredaktören på Gefle Dagblad, oavsett om hen heter Robert Rosén eller Katarina Ekspong, borde vara medveten om vilka problem henses liberala blaska kan skapa. Det har nämligen visat sig att Lasse Ekstrands undermåligt researchade upplysning om att det inte finns någon Oransky, tolkades så att Oravsky inte har skrivit några böcker eller artiklar, med andra ord att Oravsky skryter med lånta fjädrar, och ett ofördelaktigt rykte sprider sig som bekant lika snabbt som vilken annan lögn som helst.

Tro det eller tro det, det fanns ”journalister” och det fanns tidningar, som blint-dovt upprepade ”skopet” om ”denne gåtfulle ’Oransky’”.

Mellan åren 2019 – 2023 mejlade jag det ovanstående till Gefle Dagblads chefredaktör Katarina Ekspong (katarina.ekspong@gd.se) åtminstone sex gånger. I hopp om ett svar. Men det kom inte. Hon verkar vara upptagen med annat. Som exempelvis med plagiat.

Så här skriver Resumé: ”Efter att Katarina Ekspongs plagiat av flertalet artiklar uppdagats lämnade hon sin tjänst som tidningschef för NA i september i fjol.”

Att vara förlåtande är en mycket fin egenskap.

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker

© Vladimir Oravsky

print

Våra samarbetspartners