HSB OCH DEMOKRATI

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Ett rykte om mig sprider att jag ställer upp på personer som är illa behandlade. Att jag är villig att skriva till kommuner, försäkringsbolag etc och kräva den rätt som dessa människor nekades. Det är förvånansvärt många som hoppas på min hjälp. Förvånansvärt med hänsyn till att Sverige har ett rykte om sig som en fungerande demokrati, dvs att i Sverige var och en har samma rätt och samma möjlighet att bli lyssnad till, försvara sin ståndpunkt och få en rättvis och jämlik behandling. Det förhåller sig dock långt ifrån på det viset. Jag vet, eftersom jag skulle kunna sammanställa verket ”På spaning efter rättvisan”, minst lika omfångsrikt som Marcel Prousts ikoniska verk. Så länge det finns bara en enda människa i vårt land som ”ingen” vill lyssna på, och hen håller på helt utsiktslöst stånga sin panna blodig, så länge är den svenska demokratin inget annat än ett tomt ord. Eftersom ordspråket att ”ingen kedja är starkare än sin svagaste länk”, är fullt applicerbart även på demokrati.

I Sverige begår alltför många självmord. I genomsnitt cirka 1.500 per år, vilket innebär ett självmord var sjätte timme. Utöver detta gör minst 15.000 personer självmordsförsök varje år, till en kostnad av flera hundra miljoner kronor. Uppskattningsvis minst 150.000 personer har allvarliga självmordstankar.
Sverige är ett land med alltför många utbrända människor, människor som gav upp, trots sin intellektuella förmåga, trots sin utbildning och trots att de inte jobbade flera arbetstimmar än deras nästa.
Varför då?
Eftersom de var predisponerade att ge upp?
Må hända.
Men det finns även en annan orsak: de känner sig maktlösa, totalt maktlösa, överkörda, ignorerade.
De lever i ständig stress – maktlöshetens stress, med stressad muskulatur och stressad hjärna och själ.

Här kommer ett relativt milt och dessutom ett purfärskt exempel.
En medlem i en bostadsrättsförening anmälde en skada som stör henom 24 timmar om dygnet, dag och natt inklusive helger. Första gången anmälde hen skadan för mer än ett år sedan. Hen anmälde den en gång, två gånger, fem gånger. Inget hjälpte. Hen gick till bostadsrättsstyrelsens ordförande, trots att hen visste att hon avskydde honom, för en för henom okänd anledning. Hon var ordförande i flera omgångar i denna bostadsrättsförening och allt och alltid gick genom henne. Hon lyssnade och så kom hon med domen att ”bor man i ett höghus, då bör man vara beredd att tåla ett och annat”. Och följaktligen fick hen ingen som helst hjälp från henne, inte den här gången heller.
Men det uppenbarade sig en räddning: I trappuppgången sattes upp ett anslag som uppmanade föreningens medlemmar att anmäla sig till att verka som ”nya styrelseledamöter, revisorer etc.”

Hen såg plötslig sin chans. I början av april skrev hen till valberedningen och motiverade sin ansökan med en gedigen meritlista från olika tunga styrelseuppdrag, i Sverige som i utlandet. Det tog 24 timmar och hen fick redan ett svar: ”Hej. Vi har redan valt in alla styrelsemedlemmar, men du är välkommen med ansökan nästa år.”
Hen svarade omgående: ”Tack för ditt svar Gud. Fast det förvånar mig. I valberedningens skrivelse av februari 2022 betitlat ”Till medlemmarna i bostadsrättföreningen Fornkullen”, står det ”Kallelse till årsmöte kommer att delas ut i början av maj och valberedningens förslag kommer skickas ut samtidigt. Därför vill vi ha ditt förslag senast den 15 april.”
Hen fick inte något svar på kritiken att hen fick ett definitivt nekande svar på sin intresseansökan innan ens ansökningstiden löpte ut. Detta antagligen på grund av den fingerande valberedningen kände att den redan demonstrerat sin oinskränkta makt med tillräcklig stor emfas. Allt är ryggad, då bara en självutnämnd elit får tillgång till köttgrytan, eftersom de inofficiellt äger hela bostadsrättföreningen Fornkullen i Jönköping.

Det finns otaliga småpåvar i Sverige som slår sig på bröstet och så gott som dagligen ropar demokratins slagord, samtidigt som de med sitt agerande utgör det hindret som står i vägen för demokrati.
Skillnaden mellan dessa empatilösa, skamoförmögna, själsligt förkrympta, maktmänniskor och Putin, är att den senast nämnde har tillgång till bomber och granater.

Bostadsrättsföreningen Fornkullen är en HSB förening. ”HSB där möjligheterna bor”, som HSB:s slogan falskeligen sprider. ”HSB där möjligheterna bor”, dessa kan dock annekteras bara av ett fåtal.

Jag har skrivit boken HSB och Münchhausen by proxy : 2613983 – ett ärende som ingen ägde / Vladimir Oravsky ; med citat från Reine Johansson, VD för HSB Göta. Den kom ut för två år sedan och jag fick otaliga reaktioner på den. Alla hoppades på att en sådan väldokumenterad bok kommer förmå HSB ledning att lyssna på alla dem som menar att HSB är Guds bestraffning, en komplettering till Egyptens tio plågor som Gud enligt Bibeln sände för att tvinga Farao att ge vika.

Omslagsbilden till HSB och Münchhausen by proxy är gjord av filmaffischernas och bokomslagsbilders mästare Ole Schwander.

HSB och Münchhausen by proxy kan lånas på alla svenska och finska bibliotek exempelvis här.
Bibliotekets katalog presenterar xxx med följande beskrivning:
”Sveriges största problem ligger inte huvudsakligen i att beslutsfattarna öppet ljuger, inte i att många yrkesutövare är okunniga och lata och ihärdigt försöker att undvika arbete och engagemangsansträngning, inte i korruptionen, nepotismen och översitteriet, utan det största problemet som Sverige snarast borde bekämpa om det aspirerar att återigen hamna i spetsen av de länder som kan vara stolta över sig själva, är att i Sverige lyckades man splittra varje minsta ansvar på så många aktörer, att ingen någonsin behöver känna något som helst ansvar. Och därmed följer att var och en hävdar sin skuldlöshet och kastar skulden på någon annan. Dessutom är det dessvärre på det beklagansvärda viset att, liksom i varje rättslöst samhälle, i Sverige har den starkaste alltid rätt. Vladimir Oravsky gör jämförelser mellan den kommunistiska tjeckoslovakiska diktaturen, där han är uppvuxen, och Sverige, med konkreta exempel från det HSB, där de tvehågsna möjligheterna bor.

Vill du hellre äga HSB och Münchhausen by proxy, då kan du köpa den, exempelvis på Apple Books eller på en mängd andra ställen där förstklassig, spännande och framförallt relevant nutidslitteratur saluförs.

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker.

© Vladimir Oravsky

print

Våra samarbetspartners