Urspårat UR & PENN – Ur led är tiden

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Den 6 juli 2020 kvart över 4 på eftermiddagen ringer min mobil. Hej, jag heter Tulin och är regionchef på Ur & Penn. Jag har förstått att du inte är nöjd med hur din klocka blev reparerad. Vi vill återbetala dig den summan som du lagt på reparationen eftersom vi vill att du skall vara nöjd med Ur & Penn.

Visst låter det bra, visst får man känsla av att Ur & Penn tagit sig en funderare och kommit fram till att i längden kan deras förhållande till sin kundkrets, som jag är en liten del av, inte vara särdeles bra för business. Men i dessa inledande meningar finns mer than meets the ear.

Tulin vägrade att ge mig sitt efternamn, eftersom, som hon uttryckte det, hon ville inte hamna i tidningar. Redan det avslöjar det asymmetriska förhållandet som råder mellan Ur & Penn och deras kunder. Hon har ju mitt efternamn, mitt telefonnummer, min adress. Varför skulle jag då inte få hennes? Ur & Penn har cirka 450 anställda. Inte alla av dessa är alltför förtjusta i sina chefer och en del, delar gärna med sig den information som ledningen helst inte vill prata om. Så jag fick veta inom några minuter att Tulin heter Karaman i efternamn, samt en del andra upplysningar direkt från en av hennes kollegor.

Tülin Karaman var ivrig att återbetala mina pengar, bara för att jag skulle bli nöjd och hon ville att jag skulle ge henne mitt bankkontonummer. Vem skulle våga ge henne det, efter de erfarenheter jag haft med Ur & Penn? Ett förlorat förtroende bygger man inte upp genom att be om ens bankkontonummer. Tänk om kontot blir länsat.

Tülin Karaman menade att efter att jag fick tillbaka mina reparationskostnader, skulle saken vara ur världen. Det är som att hävda att jag bör vara tacksam för att bankautomater ger mig pengar. Är det inte mina pengar som jag först satte in på mitt konto? Jag skulle alltså få tillbaka mina pengar för ”reparationen” men inte få någon ersättning för att min klocka blev förstörd, och inte heller fick någon ersättning för alla de åtskilliga timmar som jag lade på att skriva och ringa till Ur & Penn, samt personligen uppsöka en av Ur & Penns butiker i Jönköping.
Borde jag vara nöjd med en sådan förlustaffär?

Tülin Karaman hade mina rader betitlade ”Stjäl med den ena handen och tigger med den andra” (se https://www.jpsmedia.se/2020/07/06/stjal-med-den-ena-handen-och-tigger-med-den-andra/ ) framför sig, och ändå krävde hon gång efter annan att jag skulle redogöra för vad som hade hänt och vad jag egentligen är missnöjd med. Till slut var jag tvungen att säga till henne att det uppenbart är så att två invandrare inte kan förstå varandra så länge de kommunicerar genom ett tredje, för dem främmande språk. Men Tülin Karaman menade att hon förstod precis allt, och samtidigt ville hon att jag återigen skulle redogöra för hela processen.

Hon menade att min bedömning av Ur & Penns var alltför sträng och det var omöjligt för mig att inte tänka på den svenska professorn Carl Rylander, konsult åt Philip Morris och flera andra inom tobaksindustrin, och som till slut förklarades som ”icke önskvärd på Göteborgs universitet”. Det finns folk nämligen, som mot betalning, försvarar vad som helst.

Vad är det jag vill? Jag har beskrivit det i ”Stjäl med den ena handen och tigger med den andra”
Jag vill få en ny, identisk klocka som den som Ur & Penns verkstad förstörde, alternativt, vill jag att Ur & Penn återbetalar mig den summan som Ur & Penn stulit från mig genom en misslyckad reparation av min klocka samt ersättning för alla de timmar jag lagt på att syna Ur & Penn i sömmarna.

Tülin Karaman tvivlade på att sådan klocka som jag vill ha fortfarande saluförs av Ur & Penn, men efter att jag försäkrade henne att så är det, sade hon att hon inte hade befogenheter att ge mig en ny klocka. Hon sade att om cirka 2 veckor blir jag uppringd av Emilia Hansson, en annan regional chef, och att hon, Tulin, är säker på att Emilia och jag kommer överens om en lösning som jag blir 100-procentigt nöjd med, eftersom det är mycket viktigt för Ur & Penn.

Tülin Karaman sade även att Emilia Hansson troligen blir tvungen återsända min klocka till verkstaden för observation, som om de nästan 11 veckors långa reparationstid inte rymde tillräckligt med tid för observation? Vidare sade hon att Emilia troligen blir tvungen att prata med alla som hade med min klocka att göra, både på reparationsverkstaden och i Jönköpingsbutiken. Samtalet mellan Tülin Karaman och mig varade 24 långa meningslösa minuter. Dessa fick Tülin Karaman lön för, samtidigt som jag blev bestulen på samma tid.

Den 7 juli 2020 blev jag återigen uppringd av Tülin Karaman. Denna gång kl 12 och samtalet varade 9 minuter. Tülin Karaman menade att jag kan lämna min klocka till dem än en gång, den kommer att skickas till München och om man där bedömer att den inte går som den bör, då får jag en ny klocka samt mina reparationspengar tillbaka. Och inte nog med det, detta skenbarligen generösa erbjudande kryddades med löftet att jag slipper betala för klockans transport till och möjligen även från, Tyskland.

Jag avböjde. Av flera anledningar. Om Ur & Penn verkligen skulle skicka min klocka till verkstan i Tyskland, då skulle detta med all säkerhet ta ytterligare några månader innan jag fick den tillbaka, och denna olustiga affär pågår sorgligt nog, sedan början av mars månad, det vill säga över 4 månader. Dessutom är det högst troligt att Ur & Penn först reparerar den och sedan skickar den vidare till Tyskland, från Ur & Penn kan jag inte förvänta mig annat. Ett förlorat förtroende bygger man inte upp genom att ihärdigt förneka sina fel och misstag. Men det verkar Ur & Penns ledning inte fatta.

Ur & Penn tog betalt från mig för bytet av klockans klockverk. Det gamla fick jag inte tillbaka, trots påstötningar. Har Ur & Penn verkligen bytt ut min klockas klockverk? Och om de gjorde det, då kan man undra vilket klockverk ersatte det? Med ett original eller en piratkopia? Ingen som helst dokumentation på detta byte fick jag. Hur kommer det sig att det påstått nyligen utbytta klockverket drabbades av samma fel som det gamla?

Ur & Penn får gärna skicka mitt originalklockverk till Tyskland och få bekräftat att det härstammar från min klocka, samt att det behövdes bytas ut. Det finns identifikationsnummer som lekande lätt kan ge svar på dessa frågor.

Tülin Karaman sade att någon från Ur & Penns verkstad kommer att kontakta mig om en vecka. Alla dessa talrika underhuggare med en enda befogenhet, att uppta andra människors tid och förlänga deras pina. Jag föreslog således att den som bör kontakta mig, är Ur &Penns ägare och vd herr Abed Al Saffar, icke minst på grund av att det borde ligga i hans intresse, eftersom alla eventuella bakslag, kommer i sista hand drabba honom och hans företag.

Det kommer inte att hända fastslog Tülin Karaman. Det fungerar inte så hos oss. En av Tülin Karamans kolleger sade till mig att Ur och Penn kommer att köra sin beprövade utmattningstaktik gentemot mig. Hen verkar veta vad hen talar om.

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker.

© Vladimir Oravsky

Skriven 2020-07-07

print

Våra samarbetspartners