BARBRO DAHLBOM-HALL med ny bok Att vara kvinna över sitt liv

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Du ska veta att du är något!

Det är ett av budorden i Barbro Dahlbom-Halls nya bok Att vara kvinna över sitt liv. Under en stor del av sitt yrkesliv har hon arbetat med att lära kvinnor just detta, det vill säga hur man tar kommandot över sin egen utveckling, såväl i yrkeslivet som på hemmaplan. Barbro Dahlbom-Hall vet vad glastaket är och vad det består av. Hon vet vad man som ensam kvinna kan åstadkomma, och vad som ligger i strukturerna. Hon är pionjär inom det man kan kalla genusmedvetet ledarskap, och har arbetat i över fyrtio år som konsult i chefs- och ledningsfrågor inom både näringslivet och offentlig sektor, såväl i Sverige som internationellt med många tunga uppdrag, bland annat inom FN. Barbro Dahlbom-Hall kallar själv boken sitt ”testamente” till alla kvinnor som kommer att föra kampen vidare.

– För mig har Barbros bok gjort att jag fått bättre förståelse för händelser i mitt eget yrkesliv, i vissa avseenden har den varit en ögonöppnare. Nu ser jag tydligare vad som ligger just i strukturerna och inte handlar om mig som person. Min förhoppning är att den ska fungera på samma sätt även för andra läsare, säger Susanna Romanus, förläggare för boken på Romanus & Selling.

© Romanus & Selling

print

Våra samarbetspartners