ANDERS YGEMAN och vega16@mail2albania.com

Klicka på bilden, för att se hela bilden

George Costanza, en av kompisarna i Seinfeld-gänget, är en man med många ambitioner. En av dessa är att vara porrstjärna.
George: “I just thought of a great name for myself, if I ever become a porno
actor.”
Jerry: “Oh yeah, what? Buck Naked?”
George: “Yeah, how did you know that?”
Jerry: “You told me that already like two months ago.”
Ingen i Seinfeld finner något konstigt i att George fantiserar om att vara en porrstjärna, förutom Georges morsa:
Georges morsa: “Every day it’s something else with you. I don’t know anything about you anymore. Who are you? What kind of life are you leading? Who knows what you’re doing? Maybe you’re making porno films.”
George: “Yeah. I’m Buck Naked.”

Jag har fått ett mejl från en viss vega16@mail2albania.com
Ämne: “[SPAM][Suspected Spam] Check the confidentiality of your information (according to our security service, your account has been hacked).”
I mejlet lovar ”Vega16” att göra mig till en porrstjärna:
”Hello!
Í am a hacker who has access to yoür operatíng system.
Í also have full access to yoür accoüňt.
Í’ve been watchíng yoü for a few months now.
The fact ís that yoü were ínfected wíth malware throügh an adült síte that yoü vísíted.
Íf yoü are not famílíar wíth thís, Í wíll explaín.
Trojan Vírüs gíves me füll access and control over a compüter or other devíce.
Thís means that Í can see everythíng on yoür screen, türn on the camera and mícrophone, büt yoü do not know aboüt ít.
Í also have access to all yoür contacts and all yoür correspondence.
Why yoür antívírüs díd not detect malware?
Answer: My malware üses the dríver, Í üpdate íts sígnatüres every 4 hoürs so that yoür antívírüs ís sílent.
Í made a vídeo showíng how yoü satísfy yoürself ín the left half of the screen, and ín the ríght half yoü see the vídeo that yoü watched. Wíth one clíck of the moüse,
Í can send thís vídeo to all yoür emaíls and contacts on socíal networks. Í can also post access to all yoür e-maíl correspondence and messengers that yoü üse.
Íf yoü want to prevent thís, transfer the amoünt of $950(USD) to my bítcoín address (íf yoü do not know how to do thís, wríte to Google: ‘Büy Bítcoín’).
My bítcoín address (BŤC Wallet) ís: 18Jro9LNFqBQarcc63WYGf3w7PdDAiwXpk
After receívíng the payment, Í wíll delete the vídeo and yoü wíll never hear me agaín.
Í gíve yoü 48 hoürs to pay.
Í have a notíce readíng thís letter, and the tímer wíll work when yoü see thís letter.
Fílíng a complaínt somewhere does not make sense becaüse thís emaíl cannot be tracked líke my bítcoín address.
Í do not make any místakes.
Íf Í fínd that yoü have shared thís message wíth someone else, the vídeo wíll be ímmedíately dístríbüted.
Best regards!”

Hello! på dej oxå “Vega16”,
Du skriver att “Í do not make any mistakes”. Du menar antagligen att du gör allt rätt, förutom när det gäller att skriva på engelska och uppföra sig så som normalt funtade människor brukar göra. Vilket självförtroende. Det kan tyda på att du ingår i vår svenska regering. Men vilket departement? Jag skall återkomma till det.

Du skriver även, att om jag delar mejlet som du skickade till mig med någon annan, då kommer du att sprida videon med mig i rollen som Buck Naked till den breda allmänheten.
Detta skrämmer mig lika mycket som om du skrev att du kommer att upplösa den svenska regeringen. Det ger mig nya ledtrådar.

Vidare skriver du att du känner mig och att du har observerat mig och min datoranvändning under flera månader.
Det verkar så som så att du känner mig lika lite, som den svenska regeringen känner det svenska folket. Om du kände mig, då måste du ha räknat ut att det första jag kommer att göra efter att jag bekantat mig med ditt mejl, är att offentliggöra och kommentera detta.

Om du verkligen hade tillgång till min dator och hade full kontroll över den, då skulle du inte behöva bekymra dig över att jag skulle tillkännage ditt mejl, utan du skulle förhindra mig att skriva det och mejla det. Inte sant? Uppenbarligen finns det något glapp i ditt logiska tänkande. Men bekymra dig inte, det är inte alldeles ovanligt, inte minst om man är politiker. If you catch my drift, som William F. Buckley brukade säga.

Uppriktigt sagt “Vega16”, de plumpa Nigeriabrev som sedan 1970-talet frekventerar nätet, väcker större förtroende än ditt amatörmässiga försök på utpressning.
Eftersom allt tyder på att dina kunskaper om programmering är lika svagsint briljanta som ditt logiska tänkande, lockas jag att fatta misstanke att du ingår i energi- och digitaliseringsministern Anders Ygemans stab. Det är sådana medarbetare som du, som måste ha förlett honom att utbrista att ”Det övergripande målet för regeringens digitaliseringspolitik är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.”

Hur som helst: Lycka till med dina ansträngningar. Jag ser redan framför mig, hur ditt bitcoin-konto 18Jro9LNFqBQarcc63WYGf3w7PdDAiwXpk översvämmas av en strid ström av ständigt nya inbetalningar. Rena rama Nissan och Lagan i vårflodsläge.
You follow?

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker.

© Vladimir Oravsky

Skriven 2020-02-29

print

Våra samarbetspartners