LARS RAGVALD, WAI-LING RAGVALD, SUSANNA BJÖRVERUD, Kinesisk-svenska ordbok (Norstedts)

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Kina… nästa stormakt? Förmodligen.
Kineserna börja sakta men säkert ta över en hel del av våra industrier, se på Volvo och SAAB och fler lär det bli.
Hur ska vi vanliga försöka hänga med – gå på kurs eller köpa enklare ordböcker?
Mitt svar är nog köpa en ordbok först för att känna lite på det.

Denna ordbok är inte svaret för den oinsatte. Den innehåller inte den vanliga dubbelvägen dvs en del svenska till kinesiska och en del kinesiska till svenska utan enbart kinesiska till svenska. Så i min åsikt behövs det en hel del förkunskaper.

Ordboken är säkert idealisk för den som redan är insatt i kinesiskan eller pluggar kinesiska.

Ur pressutskicket om boken

Intresset för Kina har ökat de senaste åren, inte minst för att landet har blivit en allt viktigare handelspartner. Men den kinesiska kulturen har så mycket mer att erbjuda med sin fl ertusenåriga historia och rika litterära tradition, och nyckeln till denna kultur är det kinesiska språket. Därför är Norstedts kinesisk-svenska ordbok en mycket efterlängtad nyhet.

Det här är den första omfattande kinesisk-svenska ordboken som ges ut i Sverige. Den är ett modernt och innehållsrikt standardverk som omfattar drygt 58 000 uppslagsord och fraser. Ordboken innehåller ett aktuellt allmänspråkligt ordförråd med ett brett urval av facktermer från olika ämnesområden. Många kulturspecifi ka och äldre ord och geografi ska namn är också medtagna. Ordboken presenterar överskådligt och lättfattligt ett rikhaltigt kinesiskt ordförråd med korrekta och idiomatiskt träff ande svenska översättningar.

För att göra sökningen så enkel som möjligt för användaren erbjuds två sätt att slå upp i ordboken. Dels kan man söka på de kinesiska tecknens ljudvärde (enligt det vedertagna pinyin-systemet), dels kan man söka efter ett visst tecken med ledning av hur många streck det innehåller i det så kallade radikalindexet och teckenindexet. Uttal enligt pinyinsystemet ges för alla tecken som är uppslagsord och för alla översatta språkexempel.

Ordboken har utarbetats av en projektgrupp vid Lunds universitet under ledning av professor emeritus Lars Ragvald. Norstedts kinesisk-svenska ordbok vänder sig till alla som kommer i kontakt med kinesiska genom studier eller arbete.

skriven 2012-04-16

print

Våra samarbetspartners