VILKEN KROPPSDEL?

Klicka på bilden, för att se hela bilden

”Rekordmånga har blivit bitna av huggormar under juni, rapporterar Sveriges Radio.

’Vi är inne i vår högsäsong och juni 2020 har vi haft fler samtal än någon tidigare registrerad månad’, säger Erik Lindeman, överläkare på Giftinformationscentralen.

Under förra månaden fick Giftinformationscentralen in 340 samtal, under samma period förra året fick de 260 samtal.”

Detta hörde jag i mina hörlurar medan jag cyklade till en synnerligen trevlig middagsbjudning. Denna nyhet satte myror i huvudet på mig.

Att sätta myror i huvudet på någon, betyder att förbrylla densamme. Antagligen på grund av att myror är de djur vars levnadssätt och därmed även handlingar är minst förbryllande bland alla djur, människan inte undantaget.

Att prata bredvid mun betyder inte att man är näs- eller kindtalare, inte heller att man är fjärtoman eller buktalare. Att ha fjärilar i magen är långtifrån så farligt som att ha en binnikemask.

Flertalet av svenska män som är bitna av en huggorm är huggna i denna kroppsdel. Vilken? Var det en bra fråga? Det var en bra fråga betyder att frågan var helt kass utifrån den utfrågades sätt att se, eftersom hon i detta fall inte har den blekaste aning om vad hon skall besvara frågan med förutom med att det var just en bra fråga. Eller med att ’det vete fåglarna’. Och faktiskt, många fåglar kan svaret på just den frågan. Många säger ofta ’flertal’ när de menar ’flera’.

Superlativ av flera är flest eller flesta, och då kan man tala om ett flertal. Många har även svårt att bestämma när de skall använda sig av ’varken eller’ och när ’vare sig eller’, och när de skall säga ’klaart eller klart’. Är det klart? Harsyrans syrlighet är inte avhängig av hur många harar som pinkat på den.

Hera, den koögda, som Homeros kallade henne, var Zeus gemål men även hans syster. Zeus var en baddare på att byta gestalt och under en av sina metamorfoser uppträdde han som en gök. Han ställde till en snöstorm och den känsliga himladrottningen Hera tog upp den huttrande göken och värmde den vid sin barm. Sedan gökade göken Hera så hon fick se kärleksäventyraren Krishna för sina ögon.

Hare jama, hare Krishna. Hare är ett anagram på Hera, en omvandling alltså. Att vara harig är att vara feg. Hare kan alltså beteckna en feg krake, en mekanisk hare är benämning på en farthållare, draghjälp eller pacemaker. I den kristna kyrkan står haren för påsken, påskhare har man hört talas om. En vit hare som vilar vid en tjejs fötter betyder att hon är en jungfru, eftersom hon har besegrat köttets frestelser eller lust som det också heter. Köttets lust och själens obotliga ensamhet, som den illusionsfrie Hjalmar Söderberg skaldade. Hare brukas också som emblem för fastan … och så vidare, och så vihare.
Hare är en symbol för det ena eller det andra, då den är sinnebild för olika, inte så sällan även motstridiga företeelser. Symbol är något, som ingen människa med simpel vardagsbegåvning kan räkna ut, vad den står för.

Under den långa medeltiden var ugglan den mest ondskefulla och hatiska ’symbolen’. Kan du räkna ut för vad eller vem? Ugglan var en antisemitisk symbol för de förhatliga judarna. Eftersom ugglan ’är ljusskygg’ och jagar i mörkret och judarna levde också i mörkret enär de förnekade Jesus som står för andens ljus. ’När lilla ugglan ertappas av hätska fåglar / går de till angrepp under hugg och skri. / Så ock när världen lyckas öppna kyrkors reglar / den stormar in med mord och tyranni’, skrev Wolf Helmhardt von Hohberg, en ren uppmaning till pogromer. Men under antiken stod ugglan för något positivt. Sköld, lans, olivträd och så uggla, var Pallas Athenas välkända attribut, och dessa talade tydligt att Athena var krigets och vishetens gudinna. Sedan sen sextonhundratal står uggla återigen för lärdom och vetande, eftersom man koncentrerar sig på ugglans egenskap att ’kunna genomskåda mörker’. I dessa betydelser är uggla således inte en ren symbol.

Flyger man medelst kommersiellt flyg kan man höra att man bör knäppa ihop sitt säkerhetsbälte när ’symbolen för säkerhetsbältet’ är tänd, och att man bör släcka sin cigarett när ’symbolen för cigaretten’ ovanpå ens huvud är tänd. Det som i dessa fall kallas symboler är egentligen trogna avbildningar av säkerhetsbältens spänne respektive en rykande cigarett. Det propra namnet på dessa bilder är således piktogram… Men piktogram anses vara ett alltför svårt ord för ett klientel som serveras momsfri gök…

Och så är vi tillbaka vid fåglarna. Vad är det de vet? Jo, att svenska män, när de är bitna av huggormar är det inte så sällan i ansiktet. Detta på grund av att de vill vara lika macho som spanska och andra lätt rubbade män med stark dödslängtan och som ställer sig ansikte mot ansikte eller snarare oskyddad kropp mot vassa, starka tjurhorn.

När göken talar genom en svensk man, tror han sig vara en duktig och oövervinnelig diskussionspartner i samtliga ämneskategorier inklusive avancerad forskning i molekylär marinbiologi, han kan köra rally på allmänna vägar och han tror sig kunna samtala med huggormar. Det finns statistik på det. I lätt påverkat tillstånd, jämställer sig själv människan med ormen. Han vill inte tilltala den så att säga uppifrån, utan lyfter upp den i stjärtspetsen till sin ansiktshöjd och blir snart varse om att fågeln känns igen på sin sång, människan på sina handlingar och ormen på sitt bett.

I lätt påverkat tillstånd, jämställer sig själv människan med Gud.

Klicka här för köp av och information om artikelförfattaren Vladimir Oravskys böcker.

© Vladimir Oravsky

Skriven 2020-07-08

print

Våra samarbetspartners