008 Elly Griffiths Nattfalkarna är en ny deckare med Ruth Galloway

008 Elly Griffiths Nattfalkarna är en ny deckare med Ruth Galloway

Elly Griffiths Nattfalkarna är en ny deckare med Ruth Galloway (foto Belinda Graham)