VLADIMIR ORAVSKY, tilldelas nytt stipendium

Klicka på bilden, för att se hela bilden

Vår ständige medarbetare har tilldelats ett nytt stipendium. Ytterligare ett, frestas man att tillägga. Formuleringen i brevet till honom lyder kort och koncist som följer:

”Jag har härmed glädjen att meddela att du genom beslut i Författarnas Kopieringsfonds stipendienämnd den 4 december 2017 tilldelats ett stipendium om 60 000 kronor. Stipendiet är skattefritt.
God Jul och Gott Nytt År! Önskar Författarnas Kopieringsfond.”

Fördelande av medel

– Något förenklat, kan man säga att Författarnas Kopieringsfond är en stipendienämnd inom Sveriges Författarförbund som har till uppgift att bland enskilda upphovsmän fördela medel avseende ersättning för skolornas, högskolornas och universitetens kopiering ur litterära verk så som skönlitteratur, facklitteratur, barn- och ungdomslitteratur, kulturjournalistik, översättning, och utgivna dramatiska verk. Stipendiemedlen erhåller Sveriges Författarförbund genom den upphovsrättsliga förvaltningsorganisationen Bonus Copyright Access.

Priser i långa banor

– Skulle varje utmärkelse, pris för vunnen tävling, eller tilldelat stipendium, medföljas med en medalj eller orden, då skulle min bröstkorg se ut som den 27-årige kronprinsen Carl Gustafs, när han i september 1973 tillträdde den svenska tronen. Alla dessa priser och utmärkelser är jag naturligtvis tacksam för, eftersom jag till 100% håller med David Hume, som så vackert tvetydigt konstaterade ”Everything in the world is purchased by labor”.

Klicka här för köp av och information om artikelförfattarens böcker.

Skriven 2017-12-07

print

Våra samarbetspartners