DJURGÅRDEN får miljonstöd av Stockholms Stad till uppsökande idrott

Annons

Stockholm Stad satsar 1,5 miljoner kronor på uppsökande idrott tillsammans med Djurgården Hockey.
– Vi lovar att förvalta förtroendet väl, säger Filip Lundberg Verendel, hållbarhetsanvarig i Djurgården Fotboll.

Djurgårdens IF med sin djupa förankring i staden berör massor av människor, varje dag, året om ända sedan 1891. För många, över generationsgränser, är det sociala umgänget, supporterskapet och lagens resultat det absolut viktigaste. Man tar på sig sin favorithalsduk, möter upp familj och vänner och går på match inom det vi kallar upplevelseidrotten. För många andra, barn och vuxna, är Djurgården föreningen man representerar som spelare, ledare eller förälder i föreningsidrotten. Ytterligare flertalet andra möter kanske Djurgården för första gången på riktigt när föreningen, genom sin uppsökande idrott, kommer ut i skolor och park- och stadsmiljöer och sätter barn i rörelse genom lekfulla aktiviteter.

Uppsökande idrott kompletterar traditionell elit- och breddidrott. Vi har sedan en tid tillbaka adderat uppsökande idrott som ett tredje område till den traditionella upplevelse- och föreningsidrotten vilket växer Djurgårdens kapacitet att vara relevanta och möta ännu fler stockholmare i mycket större omfattning. Djurgården Fotboll och Djurgården Hockey har, bara mellan 2018 och 2019, tillsammans besökt 80 skolor och träffat 16 000 flickor och pojkar.

Inkludering och aktivering

Genom vår uppsökande idrott skapar vi möjligheter för så många som möjligt att bli inkluderade och vara fysiskt aktiva samtidigt som vi skapar nya intressanta partnerskap med stad och näringsliv. Allt utifrån en idé om att alla ska vinna på samarbetet. Vi har under 2020 därför, till många stockholmares glädje, kunnat utöka vår satsning på fysisk aktivitet och börjat turnera parker, idrottsplatser och stadsmiljöer med vårt mobila fotboll-och landhockeykoncept.

Idrott, skola och stad i nytt partnerskap

Till vårt mobila idrottskoncept kan läggas att, vi från och med i år, också flyttar in med permanent närvaro på ett stort antal skolor över hela Stockholm. På varje skola arbetar en dedikerad djurgårdsledare på heltid med att skapa en bred variation av gratis idrottsaktiviteter i direkt anslutning till skoldagen. Vi sammanför föreningsliv och skola på ett helt nytt sätt och i en omfattning som inte gjorts tidigare. Vi sänker därmed trösklarna till idrott och tillför över 20 timmar fysisk aktivitet per skola i veckan.

© Djurgården Hockey

Skriv ut sidan

Våra samarbetspartners