Gamla JPS Media

Vi har fått ett helt nytt utseende och vi har ambitionen är att importera allt gammalt redaktionellt material så som recensioner o.dyl.

I nuläget finns det dock inga planer på att importera de omkring 20.000 icke redaktionella nyheterna men det betyder inte att de försvinner helt utan vi har ju kvar den gamla sidan också.

Inom kort ska det komma en länk till den gamla sidan